WIL - Vluchtelingen organiseren smakelijke en feestelijke bijeenkomst

Houmous, rijst, Syrische soep en verschillende kleine vlees- en groentegerechten kwamen vrijdag 17 maart  jl. op prachtig opgemaakte schotels op tafel. Syrische statushouders gaven hiermee hun blijk van dank aan buurtbewoners, vrijwilligers en professionals die hen op weg helpen naar een eigen zinvolle plek in de Nederlandse samenleving. Facilicom was er ook bij, omdat via ons WIL-concept huisvesting, integratie en leefbaarheid wordt geboden aan deze groep van 33 mannen die tijdelijk wonen aan de Rotterdamse Bredestraat.

‘De Bredestraat is één van onze locaties waar we werken via ons Wonen, Integreren en Leefbaarheid (WIL)-concept’, vertelt Caroline Lindner, projectleider van Radar Advies. ‘Onder de hoede van onze locatiemanagers Haso Korajlic en Miranda Pieterse van Wmo Radar werken we elke dag opnieuw aan een integrale en persoonlijke benadering van de daar wonende statushouders. Want dat is waar het op veel plaatsen aan schort: een integrale aanpak die uitgaat van de ervaringen en talenten van de individuele statushouder. Wij kijken naar de individuele mens en hoe hij het snelst en meest effectief een plek kan krijgen in de samenleving. Daarbij is betaald werk het allerbelangrijkst. Als iemand een betaalde baan kan krijgen, doen we dat meteen, ook al spreekt hij nog geen Nederlands. Wij zien de beste resultaten wanneer werken gelijktijdig gepaard gaat met inburgering. Zo hebben we inmiddels al drie statushouders aan een baan geholpen bij een hotel om de hoek. En loopt een van onze inwoners stage bij een Syrische kapper die als nieuwe Rotterdammer al twee florerende kapperszaken heeft weten op te bouwen. Samen met ondernemers in de buurt creëren we kansen voor onze inwoners of het nu stage, werkervaring of een dienstverband betreft. We gaan uit van hun talenten en dromen.’

Hartverwarmende bijeenkomst
De 33 statushouders kregen, kort voor Oud en Nieuw, een warm welkom aan de Bredestraat. Caroline: ‘Er kwamen buurtbewoners langs met oliebollen, en met Oud en Nieuw namen zij de statushouders mee naar het vuurwerk bij de Erasmusbrug. De kunstuitleen stelde fleurige kunstwerken ter beschikking voor aan de toen nog kale muren, en winkeliers hielpen waar zij konden. De statushouders wilden graag iets terugdoen en hebben op vrijdag 17 maart een hele dag in de keuken gestaan om buurtbewoners, vrijwilligers, ambtenaren en andere belangstellenden een feestelijke en smakelijke maaltijd aan te bieden. En na al dat heerlijks kwamen en ook nog fantastische nagerechten, van een van de statushouders die patissier is. En vervolgens ging het dak eraf bij de Syrische volksdansen. Een hartverwarmende bijeenkomst.’

Ook voor andere doelgroepen
‘Het WIL-concept hebben we samen met Radar ontwikkeld toen de vluchtelingenstroom eind 2015 piekte’, vertelt Yvette Koedijk van Facilicom Solutions. ‘Binnen dit integrale concept bieden we huisvesting, het vinden van werk, veiligheid, het leren van de taal en het prettig samenleven met de inwoners van een wijk. Binnen het pand, dat bijvoorbeeld een (door ons omgebouwd) leegstaand kantoorpand kan zijn, willen we een sociale mix huisvesten van statushouders en bijvoorbeeld ‘spoedzoekers’ of studenten om integratie te bevorderen en wachtlijsten van de sociale woningbouw terug te dringen. Gelijktijdig staan werk en taalverwerving voorop, waarbij we de kracht van Facilicom gebruiken en de (buurt) bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken in het beheer van de locatie; deze wordt ingericht als leerwerk bedrijf waarbij we gaan voor een zo hoog mogelijk SROI. Dus door middel van creëren van stage en leerwerkplekken mensen opleiden en activeren met onze werkcoaches en begeleiders vanuit Gom en Trigion. Op deze manier biedt de WIL locatie een maatschappelijke bijdrage aan de buurt en zorgen we ervoor dat deze omarmt wordt door alle partijen.

Door deze aanpak zien we minder statushouder in de bijstand verdwijnen en dat is pure winst voor zowel de persoon zelf als voor de gemeente. Facilicom Solutions, RadarAdvies Incluzio en Wmo Radar (onderdeel Incluzio) helpen gemeenten en hun partners om het maximaal haalbare te bereiken in integratie, participatie én samenleven. Nu de asielinstroom over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, is het de ambitie om dit concept breder in te zetten, onder de naam Inclusief Wonen. Bijvoorbeeld voor andere doelgroepen, zoals GGZ-patiënten, tienermoeders of ouderen. Ik denk dat de bijeenkomst van afgelopen vrijdag bewijst hoe mooi het kan zijn als je mensen een steuntje in de rug geeft om een eigen plek in de maatschappij te verwerven of terug te winnen.’

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen