Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening

Twynstra Gudde heeft onderzoek uitgevoerd naar de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op de facilitaire dienstverlening. Over deze invloed is, zeker daar waar het de soft services betreft, vrij weinig bekend.
De vraag naar facilitaire dienstverlening blijkt sterk afhankelijk van het ontwikkelstadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt. In de verschillende ontwikkelstadia is sprake van een verschillende vraag naar dienstverlening. Wij signaleren als gevolg van Het Nieuwe Werken een trend van aanbodgestuurde dienstverlening naar vraaggestuurde en maatwerkdienstverlening. Persoonlijke aandacht voor de klant en het inlevingsvermogen in de klantvraag worden belangrijker.
In een stappenmodel wordt aangegeven hoe de vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken verandert. Dit model maakt de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening binnen Het Nieuwe Werken inzichtelijk en geeft de facilitair manager handvatten voor een stapsgewijze aanpak.

Ontwikkeling van Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken krijgt steeds meer een volwassen karakter. In aanvang betrof Het Nieuwe Werken het flexibiliseren van kantoren, maar inmiddels is er sprake van brede en integrale concepten, waarin naast het facilitair management ook ICT en HR een rol spelen.
Een groeiend aantal bedrijven geeft aan met Het Nieuwe Werken iets te doen en volgens de HNW-principes te werken, waardoor er een brede maatschappelijke trend ontstaat. De voordelen van Het Nieuwe Werken in de sfeer van het vergroten van bedrijfsflexibiliteit en vitaliteit, het concurrentievermogen en de medewerkertevredenheid worden benadrukt.
Je zou kunnen zeggen dat wij inmiddels kunnen spreken van ‘Het Nieuwe Werken 2.0’.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen