Van de gebaande paden af

Sprankeling in de ogen van de studenten. Dáár krijgen Mieke Sprinkhuizen (Facilicom Group) en Tanja Zuijderwijk (Hogeschool Rotterdam) energie van. ‘Die sprankeling creëren we door de lat hoog te leggen en van de gebaande paden af te durven wijken. Dat betekent niet alleen studenten, maar ook docenten en de professionals bij Facilicom inspireren en stimuleren. Noem het kruisbestuiving. En ook: open minded blijven. Dit jaar starten we bijvoorbeeld een grootschalig onderzoek naar de blue world van Facility Management.’

Mieke Sprinkhuizen, accountmanager onderwijs bij Gom schoonhouden, onderdeel van Facilicom Group, en Tanja Zuijderwijk, hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam, opleiding Facility Management, werken inmiddels enige jaren samen om het beste in elkaar naar boven te halen. Ze kennen elkaar via Facilicom, waar Zuijderwijk zelf langere tijd werkte. Zuijderwijk: ‘Twaalf jaar geleden maakte ik de overstap naar het onderwijs. Ik werd docent en ben inmiddels hoofddocent. Vanaf dag één gebruik ik mijn eigen praktijkervaring en integreer die in de lesstof. Studenten van nu houden niet van fictieve casuïstiek, maar willen verrijkt en verrast worden met échte en actuele praktijksituaties, als aanvulling op de kennis die ze in hun device kunnen vinden. We doen daarom alles voor het “echie” en daar heb je partners in het werkveld voor nodig, zoals Facilicom Group. Mijn studenten worden door die voorbeelden enthousiast over Facilicom, willen er stagelopen en na hun studie werkzaam zijn. Logisch om mijn contacten bij Facilicom daarvoor in te zetten. Niet in de laatste plaats omdat Facilicom de grootste werkgever van Nederland is op het gebied van Facility Management.’

Tanja Zuijderwijk (Hogeschool Rotterdam)  en Mieke Sprinkhuizen (Facilicom Group)
Tanja Zuijderwijk (Hogeschool Rotterdam) en Mieke Sprinkhuizen (Facilicom Group)

Enorme klik

De samenwerking groeide al snel uit tot iets groters. Zuijderwijk: ‘Na een paar jaar was mijn praktijkervaring verouderd en had ik meer input uit het veld nodig. Daarvoor klopte ik aan bij Facilicom Group en zo kwam ik in contact met Mieke.’ Sprinkhuizen: ‘We bleken veel gemeenschappelijke doelen te hebben. En niet onbelangrijk: een enorme klik. We hebben allebei veel energie die we graag inzetten voor dat waar wij in geloven, en we vinden het leuk om anderen enthousiast te maken. Onze doelen? We willen het onderwijs in de regio versterken en blijven inspelen op de veranderingen in ons vak. Je moet niet vergeten dat er, onder meer door de digitalisering, veel veranderd is. Functies van gebouwen bijvoorbeeld. Werkplekken en scholen worden steeds vaker ontmoetingsplekken waar het belevingsaspect en bijdragen aan geluk en vitaliteit van mensen, bovenaan staan. Dat vraagt om andere capaciteiten van (aankomende) facility managers.’

T-shaped

‘Ook de studenten zelf zijn veranderd door de toenemende digitalisering’, vult Zuijderwijk aan. ‘Iedereen zit tegenwoordig op social media. Studenten weten daardoor vaak beter dan vroeger wat er leeft, ze hebben grotere netwerken en zijn mondiger. Wij willen hen opleiden tot zogenoemde T-shaped professionals. Dat zijn professionals die gericht zijn op het creëren van meerwaarde, goed weten wat hun skills zijn en gebruik maken van hun netwerk. We horen vaak van stagebedrijven terug dat onze studenten geen “ja-knikkers” zijn maar “bruisen”. Ze sprankelen, brengen nieuwe ideeën in en helpen hun tijdelijke werkgevers vooruit.’ Sprinkhuizen: ‘Daar doen we het uiteindelijk voor. We leggen zelf de lat hoog en zijn ontzettend trots als de studenten dat ook doen. Dat vergt ook wat van hun begeleiders, die de student de ruimte moeten geven en moeten openstaan voor innovatie.’

Commitment

De ratings van studenten over Hogeschool Rotterdam laten zien dat de samenwerking bepaald geen windeieren legt. Zuijderwijk: ‘We staan landelijk op nummer 2.’ Sprinkhuizen vult aan: ‘En de top is nog niet bereikt. We hebben volop ideeën om de samenwerking verder te intensiveren. Mede daarom is vorig jaar een versie 2.0 van het samenwerkingsconvenant ondertekend tussen Facilicom Group en Hogeschool Rotterdam. Via dit convenant willen we de samenwerking op een hoger niveau brengen en intern en extern laten zien dat er commitment is van het hogere management. Martine Geurts, vice-CEO van Facilicom Group en eindverantwoordelijk voor HR, heeft bijvoorbeeld getekend namens Facilicom.’ In het convenant is vastgelegd dat de samenwerking zich richt op kenniscreatie, kennisdeling en ontwikkeling van zowel het onderwijs, als van het vakgebied . Hogeschool Rotterdam kan onder meer een beroep doen op Facilicom voor bedrijfsbezoeken, gastcolleges, stageplekken, examinatoren en één-op-één coaching van studenten. Facilicom krijgt daar op haar beurt instroom van jong talent voor terug en kan bovendien praktijkvragen neerleggen bij studenten.

Docenten inspireren

Sprinkhuizen: ‘Dit schooljaar gaat de aandacht vooral uit naar de docenten van Hogeschool Rotterdam en de professionals van Facilicom. We willen hen veel meer bij elkaar brengen, kennis vanuit onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden én ervaring vanuit het werkveld delen. Daarom zijn we gestart met inspiratiesessies.’ Zuijderwijk: ‘Daarbij komt van alles aan bod – van big data tot de flop van het nieuwe werken – en er is flink wat discussie. Deelnemers vinden de sessies inspirerend en nieuwe deelnemers hoeven niet geworven te worden maar dienen zichzelf aan.’ Ook nodigt Hogeschool Rotterdam professionals vanuit Facilicom uit om deel te nemen aan lessen. Zo ontstaat er op verschillende fronten een win-win situatie voor zowel Facilicom als Hogeschool Rotterdam.

Onderzoek blue world

Naast de focus op onderwijsvernieuwing is het de bedoeling dat dit jaar een grootschalig onderzoek naar de blue world van Facility Management van start gaat. Zuijderwijk verduidelijkt: ‘In ons vakgebied vindt een verschuiving plaats van kosten naar baten, waarbij gebruikers en hun geluk en welbevinden en daarmee hun productiviteit, centraal komen te staan. Hoe Facility Management er daardoor straks uitziet, weten we niet. Wordt de facility manager bijvoorbeeld straks een happiness manager? Door middel van onderzoek naar onze ‘blauwe wereld’: de wereld van mogelijkheden en opbrengsten die we nu nog niet kennen, willen we daar achter komen.’

Dat is best wel uitdagend’, zegt Sprinkhuizen opgetogen. ‘Vanwege het onderwerp en omdat we het groots willen aanpakken, met veel deelonderzoeken en samenwerking met verschillende hogescholen en universiteiten. TU Delft en VU Amsterdam doen in elk geval mee en ook Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen zijn hierbij betrokken. De output van het onderzoek is van direct nut voor het werkveld en voor de werkveldadviescommissie van de opleiding Facility Management. En wij willen dat zoveel mogelijk klanten en stakeholders hun voordeel met de resultaten kunnen doen. Daarom zullen we (tussen)resultaten direct delen. Ik vind het mooi en bijzonder om op deze manier samen met enthousiaste partners te pionieren in ons vakgebied!’

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen