Social return in Amsterdam

Social return is tegenwoordig verplicht bij overheidsaanbestedingen groter dan 250.000 euro. Voor Trigion is het heel gewoon om ook te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf had dus makkelijk aan die verplichting kunnen voldoen toen het een mooie opdracht won bij de gemeente Amsterdam. Maar de gemeente wilde Trigion graag betrekken bij een bijzonder project in het Amsterdamse Bos. Het zou zo maar eens kunnen leiden tot werk voor maar liefst 88 jongeren.
Social return is vooral gericht op het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij grotere gemeenten als Amsterdam. De hoofdstad verlangt al sinds 2008 ‘social return on investment’ bij alle grote contracten die worden afgesloten. Dus ook bij het de opdracht die Trigion op 1 augustus jl. kreeg gegund. Het betreft een contract waarbij Trigion voor (in eerste instantie) drie jaar lang zo’n 30 locaties beveiligt met beveiligers, receptionistes, brandwachten, mobiele surveillance en alarmopvolging. In totaal zal Trigion op deze opdracht zo’n 150 medewerkers inzetten. 

De richtlijnen van de Rijksoverheid schrijven voor dat bij grote contracten 5 of 7 procent van de aanneemsom wordt geïnvesteerd in social return. Bij het contract met Trigion is niet zozeer gekeken naar dat bedrag, maar is vastgelegd dat het beveiligingsbedrijf voor de duur van het contract betrokken is bij een bijzonder project van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) in Amsterdam: het project Amsterdamse Bos. Het is een traject dat al jaren loopt. Hier krijgen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werknemersvaardigheden aangeleerd. Vervolgens worden ze opgeleid voor dienstverlenende beroepen. 

Projectleider Ton Fafiani van DWI zag in het Amsterdamse Bos mensen die het in zich hadden om in de beveiliging actief te worden. ‘Dat kunnen we niet zelf invullen, daar heb je professionaliteit en kwaliteit voor nodig.’ Hij wist van de aanbesteding die de gemeente had lopen en wilde graag een beroep doen op Trigion. Hij kreeg de gemeente al snel mee. En Trigion toonde zich bereid om een bijzondere inspanning te leveren. Districtspersoneelsmanager Daniëlle van Elst: ‘Als Nederland vergrijst en daardoor een krapte ontstaat op de arbeidsmarkt, kan dit een mooi middel zijn om de juiste mensen binnen te halen.’ Ook Ton Fafiani is ermee geholpen. ‘Het is een mes dat aan twee kanten snijdt.’

In het verleden trokken beveiligingsbedrijven en organisaties als DWI ook wel samen op. Ton Fafiani: ‘Dan leverden wij CV’s aan van mensen en bleek pas later dat ze een strafblad hadden of dat het beveiligingsbedrijf geen match voelde. Of ging het na een paar weken werken mis. Daarom hebben we het omgedraaid. We kijken nu goed wat de markt vraagt. Daar zoeken we de juiste mensen bij. En we bereiden ze voor op een baan. Het zijn vaak mensen die heel lang niet gewerkt hebben, of alleen kortdurende dienstverbanden hebben gehad. Ze hebben daarom nog moeite met op tijd uit bed komen, met elke keer aanwezig zijn als dat moet, met opdrachten maken, samenwerken. Dat leren ze hier.’ 

De jongeren krijgen in het Amsterdamse bos eerst twee maanden werknemersvaardigheden aangeleerd. Dan stromen ze door naar het voorschakeltraject waarin ze door praktijkbegeleider Paul van der Sloot van Trigion in nog eens twee maanden worden klaargestoomd voor een baan met opleiding in de beveiliging. Paul van der Sloot: ‘Ik enthousiasmeer ze. Het belangrijkste is dat ze de grenzen van hun bevoegdheden leren kennen. Ook moeten ze kunnen onderscheiden of iemand moet worden aangehouden of aangesproken en wanneer er handelend moet worden opgetreden.’ De jongeren hebben een leerboek, oefenen in nagebootste werksituaties, brengen het geleerde onder begeleiding in praktijk in het Sloterparkbad en krijgen toetsen en testen. Daniëlle van Elst: ‘Met dit voortraject hebben ze straks dus een voorsprong.’ 

Het project gaat minimaal drie jaar duren. Elke twee maanden stroomt een nieuwe groep jongeren in, in totaal gaat het om 144 mensen. Ton Fafiani: ‘Doel is om 60 procent van de jongeren te laten uitstromen naar werk, dan praten we dus over 88 mensen.’ Daniëlle van Elst: ‘Een forste doelstelling, maar ik weet dat veel bedrijven op zoek zijn naar aspirant-beveiligers. Dan sluit dit mooi aan.’ DWI is enthousiast en wil méér. ‘Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft werkgelegenheidsprojecten gemaakt van de ontwikkeling van het NDSM-terrein en het Stork-terrein. Wij gaan daar mensen aan een leerwerkplek helpen als beveiliger of toezichthouder. En ook dat, zo is nu afgesproken, gaan we samen doen met Trigion.’

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen