Twee keer zoveel social return bij UWV

Sinds begin 2013 is Facilicom verantwoordelijk voor de schoonmaak en de catering van alle UWV-vestigingen in de noordelijke helft van het land. Het is de core business van UWV om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Logisch dus dat social return onderdeel is van het multiservicescontract met Facilicom. De eis van UWV was al fors, maar Facilicom heeft die doelstelling nog eens verdubbeld.

UWV wil vanuit zijn primaire organisatiedoel de inzet van werkzoekenden in de regio stimuleren. Daarbij gaat het om mensen die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, mensen van vijftig jaar en ouder of mensen die zonder reïntegratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. In de contracten met de facilitaire dienstverleners is vastgelegd dat zij daaraan moeten bijdragen. De social return mag gefaseerd worden ingevoerd. UWV hanteert geen percentage, maar werkt met vaste aantallen. Op 1 juli 2013 moest Facilicom vijf mensen aan de slag hebben in het kader van social return, en dat voor minimaal acht uur per week. Op 1 januari moesten dat er tien zijn. Zo stijgt dat elk half jaar: op 1 januari 2017 moet Facilicom 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben binnen het contract met UWV. Het aantal medewerkers met een social return-status zal in verhouding stijgen. Dit zal niet leiden tot verlies aan arbeidsplaatsen: Facilicom laat de mensen die plaatsmaken voor deze social return-medewerkers doorstromen naar andere opdrachten.

Doelstelling verdubbeld

Facilicom is er altijd al van overtuigd geweest dat facilitaire dienstverlening in belangrijke mate kan bijdragen aan de core business van de opdrachtgever en dus aan het realiseren van zijn doelstellingen. Bij UWV is de belangrijkste doelstelling om mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wens om fors in te zetten op social return kwam dan ook niet onverwacht. Het past bovendien bij Facilicom, ook door de aard van het werk. Daarom heeft Facilicom in de offerte op eigen initiatief de doelstelling verdubbeld. Op 1 juli 2013 had Facilicom binnen het UWV-contract dus geen vijf mensen aan de slag in het kader van social return, maar tien. Op 1 januari waren het er geen tien, maar twintig. Inmiddels staat de teller al op 29. En in 2017, in het laatste optiejaar van het contract, telt het team van Facilicom dus geen 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar vijftig. Overigens stimuleert UWV het overtreffen van de doelstellingen met een bonus.

Een kwart van het team

UWV helpt Facilicom, net als iedere andere werkgever die social return wil realiseren, bij de actieve selectie van kandidaten uit de eigen bestanden. Om de doelstellingen te realiseren werkt Facilicom bijvoorbeeld in Amsterdam ook samen met een van de plaatselijke WSW-bedrijven. Het UWV-Werkbedrijf wijst Facilicom de weg naar de financiële tegemoetkomingen die er gelden. Als Facilicom Wajongers aanneemt dan heeft het bedrijf recht op ondersteuning door Arbeidsdeskundigen en door UWV aangewezen jobcoaches. Maar op de werkvloer worden deze mensen gewoon ondersteund door de direct leidinggevenden en de andere medewerkers in het team. Dat maakt de doelstelling tot een forse uitdaging. Nu al, maar zeker over een paar jaar. Op dit moment werken er 225 mensen op het contract, waarvan bij het schrijven van dit artikel 29 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ofwel iets meer dan 10 procent van het totaal. In 2017 liggen die verhoudingen heel anders. Zoals het er nu naar uitziet zal UWV vanaf 2016 gaan inkrimpen, dus zal er ook minder facilitaire dienstverlening nodig zijn. De kans is groot dat het team van nu 225 mensen begin 2017 kleiner zal zijn. Het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit echter gestaag door en zal begin 2017 op vijftig staan, en dat is dan misschien dus wel een kwart of zelfs meer van het totale team.

Multiservicescontract UWV en Facilicom

Facilicom is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de catering, de schoonmaak, de glasbewassing, de sanitaire voorzieningen, de groenvoorziening en de ongediertebestrijding bij (een deel van) de 49 vestigingen van UWV in het zogeheten kavel Noord. Het gaat om een multiservicescontract waarbij de Facilicom-diensten worden aangestuurd door een facility coördinator van Facilicom Facility Solutions. Ook Trigion is actief bij UWV. Het bedrijf beveiligt de vestigingen van UWV in het kavel Zuid.

Lees meer

UWV werkt graag met dienstverleners die hetzelfde DNA hebben en net als UWV maatschappelijk betrokken zijn. Dat is ook te lezen in het artikel dat eerder verscheen in Facilitair! en facilitaironline.nl

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen