Sociaal ondernemen binnen facilitair management

Mede dankzij strengere wetgeving rond CO2-uitstoot en social return nemen steeds meer bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daardoor komt ook binnen het facilitair management steeds meer focus te liggen op duurzaamheid. Om hun targets te kunnen bereiken doen facilitair managers er volgens Alycia Biekram goed aan vaker een beroep te doen op social enterprises. Biekram is auteur van de whitepaper Sociaal ondernemen binnen het facilitair management.

Tony Chocolony, supermarkt Marqt en Granny's Finest. Stuk voor stuk zijn het bekende merken met een goed verdienmodel. Hun belangrijkste missie is echter om hun spreekwoordelijke steentje bij te dragen aan een betere wereld of een beter milieu. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in de missie of komt terug bij de maker, bijvoorbeeld  in de vorm van een eerlijk loon. Alycia Biekram, consultant bij Facilicom en lid van FMN Expertgroep Circulair en Inclusief: 'Deze bedrijven doen goede zaken, maar hun sociale missie staat voorop. Dat maakt hen tot social entrepreneurs of sociale ondernemingen.'

Social enterprises
Biekram schreef onlangs een whitepaper over sociaal ondernemen binnen het facilitair management. Hierin beschrijft ze onder meer hoe facilitaire afdelingen elementen van sociaal ondernemerschap kunnen integreren in de eigen organisatie. Biekram: 'Social enterprises zijn volgens de definitie van Social Enterprise Nederland ondernemingen die primair een maatschappelijk doel (sociaal en/of ecologisch) nastreven met een innovatieve aanpak en een duurzaam verdienmodel. In tegenstelling tot goede doelen of non-profitorganisaties hebben ze dus een economisch doel. Ze hebben daardoor in de regel een efficiëntere bedrijfsvoering dan non-profit organisaties.'  
 
MVO versus sociaal ondernemen
'Social entrepreneurship gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)', benadrukt Biekram. 'De meeste commerciële organisaties zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker nu stakeholders kritischer en mondiger zijn dan voorheen. Dit is een van de redenen dat organisaties zich focussen op sociale doelstellingen. Toch blijven bij deze organisaties de financiële doelstellingen voorop staan. Bij social enterprises staat het financiële resultaat in dienst van het grotere doel, namelijk maatschappelijke waarde creëren.'

Inzet in eigen organisatie
Volgens Biekram zou de facilitaire wereld om de eigen duurzaamheiddoelstellingen te behalen vaker een beroep moeten doen op sociale ondernemingen. Ze legt uit waarom: 'Facilitair managers krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met (interne) opdrachtgevers, en bijvoorbeeld banken en overheden, die duurzaamheid als voorwaarde stellen. Het is daarom belangrijk de kennis en kunde op dit gebied in huis te hebben. Dat kan bijvoorbeeld door een partnership aan te gaan en producten of diensten af te nemen van sociale ondernemingen. Indirect gevolg van de inzet van sociale ondernemingen is dat je zo de eigen maatschappelijke waarde verhoogt en daarmee de eigen concurrentiepositie verbetert.'  

Social return
'Een social enterprise zou bijvoorbeeld, eventueel in samenwerking met een andere leverancier, invulling kunnen geven aan de social-return-verplichting. De social-return-verplichting is een verplicht onderdeel bij overheidsaanbestedingen met een geraamde waarde vanaf € 250.000. Daarmee spoort de overheid organisaties aan bij te dragen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.'  

 Inkoop betrekken
'Facilitair managers die vaker een beroep willen doen op sociale ondernemingen doen er goed aan de inkoopafdeling te betrekken', benadrukt Biekram. 'Door binnen een aanbesteding ofwel de Request for Proposal (RfP) eisen rond sociaal ondernemen op te nemen, wordt de kans groter dat social enterprises leverancier worden. Vanzelfsprekend kunnen facilitair managers social enterprises ook actief benaderen bij de uitvraag van een opdracht.'  

Whitepaper
Meer weten over sociaal ondernemen en de inzet van sociale ondernemingen binnen uw eigen organisatie? Download dan de whitepaper Sociaal ondernemen binnen het facilitair management.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen