Kennis delen met Rijksvastgoed­bedrijf

Kennis delen is het nieuwe kennis hebben. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil daarom een open dialoog tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers, kennisinstituten en eindgebruikers. Dat is vastgelegd in ‘De Marktvisie’, en wordt nu onder meer in praktijk gebracht met informele ontmoetingen met marktpartijen. Eerste stop was Facilicom. Facilitair! nodigde beide partijen uit voor een reconstructie en zag de dialoog meteen weer verder gaan.

De directie Transacties & Projecten van het RVB heeft veel interactie met de markt. Belangrijkste activiteiten zijn het bouwen, verwerven, in gebruik geven en afstoten van vastgoed en terreinen voor het Rijk. De mensen van Transacties & Projecten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor tal van grote projecten binnen het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van vastgoed, dus ook PPS­projecten als B30, Rijnstraat 8, De Knoop en de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Directeur Transacties en Projecten Eva Klein Schiphorst: ‘We willen daarom een gezonde relatie met de markt en vinden het een mooie gedachte om vanuit het idee van samenwerking en op basis van vertrouwen met elkaar zaken te doen.’

Einde aan de vechtcontracten

Rijkswaterstaat staat aan de basis van De Marktvisie, hét document waarin het streven naar een open dialoog met de markt is vastgelegd. Eva Klein Schiphorst: ‘Wij konden ons zeer vinden in De Marktvisie en hebben die onderschreven.’ Roger Mol, die vanuit Rijkswaterstaat trekker was van het ontwikkelen van De Marktvisie, is nu naar het RVB gekomen om dat streven extra invulling te geven. Roger Mol: ‘De Marktvisie is ontstaan omdat Rijkswaterstaat af wilde van de vechtcontracten en goed wil kunnen inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Dat wilden we niet alleen doen, dus hebben we ook contact gelegd met RVB, ProRail en tal van brancheorganisaties.’

Op een andere manier werken

Facilicom is al jaren een groot voorstander van kennis delen. Rogier Verbeek, directeur Klant & Markt van Facilicom Solutions was dan ook blij verrast toen het RVB aanklopte voor een open dialoog. ‘Ik vind het erg inspirerend, vooral omdat het RVB echt op een andere manier wil gaan werken. Maar ik wil daar wel bij aantekenen dat dat wel iets anders is dan een andere contractvorm of een andere procesgang, dit raakt aan het culturele aspect van de samenwerking.’ Eva Klein Schiphorst: ‘Dat is ook wat we willen. Ik denk dat het belangrijk is om van elkaar te weten wat ieders verdienmodel is, wat de omgeving is waarin elke partij werkt, dat we daar wederzijds respect voor hebben, en daarmee ook de contracten in overeenstemming brengen.’

Winst voor de hele maatschappij

Kennis delen is het nieuwe kennis hebben, stelt Rogier Verbeek. ‘De vele veranderingen die op ons afkomen zorgen voor een acceleratie in de noodzaak tot samenwerking en kennis delen.’ Roger Mol: ‘In de afgelopen periode was kennis macht en het vasthouden van je voorsprong in de markt. Dat is nu helemaal anders. Ik denk dat partijen alleen nog verder komen als ze kennis gaan delen. Ik zie dat de markt daar nog mee worstelt.’ Eva Klein Schiphorst: ‘Wij zijn er ook als overheid niet altijd goed in. Daar ligt voor ons ook nog een uitdaging. Zeker nu duurzaamheid zo belangrijk is het zaak om te leren, kennis te delen en zo mogelijk samen te ontwikkelen.’ Rogier Verbeek: ‘Terwijl duurzaamheid helemaal niet concurrentiegevoelig is, daar zit altijd winst in voor de hele markt, voor de hele maatschappij.’

Roger Mol

"In de afgelopen periode was kennis macht. En het vasthouden van je voorsprong in de markt. Dat is nu helemaal anders"

Panden die energie opleveren

Toch moet de RVB nu juist daarin zorgvuldig opereren. Eva Klein Schiphorst: ‘Wij moeten altijd het evenwicht vinden tussen wat we aan vernieuwing vragen en hoe dit op korte en langere termijn binnen de beleidskaders past. Elke investering die we doen om een gebouw duurzaam te krijgen, moeten we wel verantwoorden, het is immers belastinggeld.’ Roger Mol: ‘Maar we zijn er natuurlijk wel mee bezig, bijvoorbeeld met Kantoor vol Energie of het programma Groene Technologieën, waarbinnen we zelfs proberen te komen tot panden die energie leveren.’ Eva Klein Schiphorst: ‘Het helpt als zo’n investering geld oplevert, en we dat ook kunnen aantonen. Maar soms willen we ook wel eens launching customer zijn waarbij we op de langere termijn de investering denken terug te verdienen.’

Dienstverlening als warme deken

Samen met een opdrachtgever gaat Facilicom onderzoeken wat voor effect het heeft op medewerkers als ze ’s ochtends bijvoorbeeld worden welkom geheten door een facility host die de mensen ook een stuk fruit aanbiedt. Het bedrijf is ook bezig met een pilot met een receptierobot, test in eigen huis een beveiligingsrobot en doet een proef met een glaswasrobot. Eva Klein Schiphorst vraagt meteen: ‘Staan wij als RVB genoeg open voor dit soort innovaties?’ Rogier Verbeek: ‘Ik denk dat het RVB daar juist in voorop loopt, tenminste met DBFMO­contracten. Ik vind het ook heel wonderlijk dat het construct DBFMO niet wordt geadopteerd in de private markt. Daar zijn vastgoed, huisvesting en dienstverlening nog steeds gescheiden, terwijl die in mijn visie als een warme deken om de gebruiker moet hangen.’

Rogier Verbeek 

"De toekomst is in mijn ogen aan waardecreatie, maar het is nog niet duidelijk hoe je dat moet inpassen in het risicoprofiel of de ondernemersvrijheid"

De consumentenervaring als norm

Eva Klein Schiphorst: ‘Als overheid zijn we natuurlijk goed in staat om in lange termijn te denken. Maar de overheid verandert ook snel, in hoeveel panden we nodig hebben, welk type panden. Dus ja, ik geloof in het combineren van vastgoed, huisvesting en dienstverlening, maar het moet wel flexibel zijn.’ Die flexibiliteit is ook nodig in de directe dienstverlening, zegt ze. ‘Wat me erg aanspreekt is dat Facilicom de consumentenervaring als norm neemt.’ Rogier Verbeek: ‘Mensen verwachten in een pand dezelfde standaard in dienstverlening als ze privé ervaren bij CoolBlue. Dat betekent dat je heel wendbaar moet zijn.’ Eva Klein Schiphorst: ‘Het is een uitdaging om dat soort verwachtingen te verbinden met een contract dat voor dertig jaar is afgesloten en die  flexibiliteit nog niet kent.’

Elkaar snel vinden in innovatie

Eva Klein Schiphorst: ‘Het zou mooi zijn als we, ondanks de langdurige contracten die er zijn, snel zouden kunnen schakelen om pilots te doen zoals Facilicom deze doet bij andere opdrachtgevers.’ Rogier Verbeek: ‘Volgens mij is daar alleen maar een nieuwe paragraaf voor nodig in het contract waarin staat dat innovatie wordt gevraagd en mogelijk wordt gemaakt. Eva Klein Schiphorst: ‘Ik denk dat er iets meer nodig is. Als je elkaar snel wilt vinden in innovatie, moet je weten hoe de andere partij in elkaar zit en wat zo’n partij tegenkomt in zijn dagelijkse praktijk. Doe je dat niet, dan werkt zo’n paragraaf niet. Maar het moet van beide kanten komen. Marktpartijen moeten hier ook meer kleur in bekennen. Met De Marktvisie hebben wij daarvoor een goede basis gelegd, maar ik bespeur daarover nog weinig enthousiasme vanuit de markt.’

Het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een agentschap dat in 2014 is ontstaan uit het samengaan van de Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoeden Ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed. Het RVB is verantwoordelijk voor een portefeuille van 81.000 hectare aan gronden en 12,4 miljoen m2 bruto vloeroppervlak en staat met dat bezit voor een waarde van 15,5 miljard euro op de Staatsbalans. De organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van het vastgoed van het Rijk en ‘zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen’, zoals in de missie wordt gesteld. Met circa 1955 fte bouwt, verwerft, beheert en vervreemdt het RVB vastgoed en terreinen voor het Rijk, musea, gevangenissen, rechtbanken en Defensie en beheren tevens de koninklijke paleizen. Als groot opdrachtgever is het RVB zich bewust van de impact die het heeft op de vastgoeden bouwmarkt. Daarom is een van de speerpunten van de organisatie het stimuleren van de markt tot innovaties en efficiëntie. Het RVB streeft altijd naar de meest effectieve oplossingen en laat daarbij maatschappelijke belangen zeker meewegen. ‘Het Rijksvastgoedbedrijf wil namelijk een bijdrage leveren aan de duurzame samenleving.’ De directie Transacties & Projecten is onder meer verantwoordelijk voor alle grote vastgoedprojecten van de overheid, dus ook de PPS-projecten, en is behalve de ICT verantwoordelijk voor alle inkoop voor het gehele RVB.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen