Gezonde gebouwen werken beter

Een prettige en gezonde werkomgeving heeft een substantiële invloed op de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van medewerkers. Dat blijkt uit een studie van de World Green Building Council, een wereldomspannend netwerk van bedrijven en organisaties die nieuwbouw en bestaande bouw willen verduurzamen. Aandacht voor gezondheid en comfort leidt ook nog eens tot winst voor het milieu en de maatschappij.

Van de operationele kosten die een bedrijf in een kantoorgebouw heeft, gaat 1 procent op aan energie, 9 procent aan huur en maar liefst 90 procent aan personeel. Een bedrijf dat op de kosten let, kan bezuinigen op energie of opnieuw onderhandelen over het huurcontract. Maar het is dus veel slimmer om te kijken naar de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van medewerkers. Zelfs een kleine verbetering op dit vlak kan al flink wat opleveren.

Annemarie van Doorn: 'Het mooie is dat letten op gezondheid en comfort vaak hand in hand gaat met energiebesparing en dus past in het beleid van verduurzaming'

Want medewerkers die gezond zijn en zich prettig voelen zijn minder ziek en zullen een hogere productiviteit aan de dag leggen. Dat klinkt logisch, maar dit besef wordt nog niet op grote schaal toegepast bij kantoorgebouwen. De World Green Building Council (WorldGBC) wil dat veranderen met het rapport 'Health, Wellbeing & Productivity in Offices', een meta-analyse van bestaande onderzoeken.

Negen thema's

De WorldGBC heeft uit al die onderzoeken negen thema's gedestilleerd. Zo leidt een goede kwaliteit van het binnenklimaat tot productiviteitsstijging. Zelfs al een beetje persoonlijke controle over de omgevingstemperatuur maakt mensen productiever. Goed licht helpt evenzeer, liefst daglicht, al telt misschien vooral het uitzicht, en dan liefst uitzicht op natuur. Natuurlijke materialen, organische vormen en groen doen mensen beter voelen. Lawaai en een slechte akoestiek kunnen leiden tot concentratieverlies en ontevredenheid. Een te hoge dichtheid van werkplekken en te weinig ruimte voor ontspannen en ontmoeten hebben een negatieve invloed. Een prettig interieur bevordert het welbevinden van medewerkers (en bezoekers). Het heeft waarschijnlijk een positief effect als kantoor of werkgever actief en sportief bezig zijn mogelijk maakt en stimuleert. En medewerkers voelen zich ook beter als er goede faciliteiten en voorzieningen zijn in of rond het kantoor. Lees de negen concrete tips  onderaan deze pagina.

Chief Wellbeing Officer

Het rapport zoekt ook naar praktische toepasbaarheid van de bevindingen. WorldGBC constateert dat de data die daarvoor nodig zijn, vaak al voorhanden zijn of anders toch makkelijk zijn te vergaren. 'Veel organisaties zitten op een schat aan informatie die, met een beetje schiften, munitie kan geven voor belangrijke verbeteringsstrategieën binnen hun twee belangrijkste kostenposten: medewerkers en gebouwen.' Een paar voorbeelden: kijk of verzuim vaker voorkomt op bepaalde afdelingen of in bepaalde gebouwen en probeer uit te zoeken of de omgeving daar een rol inspeelt. Doe hetzelfde met verloop. Probeer de omzet terug te brengen tot omzet per individu of vierkante meter en probeer na te gaan waar de verschillen vandaan komen. Nog een voorbeeld: verzamel medische klachten en klachten over de temperatuur, luchtkwaliteit en licht en kijk of er grote verschillen zijn tussen gebouwen of afdelingen. In de conclusie van het rapport merkt de WorldGBC op dat deze onderwerpen synoniem zouden moeten zijn aan duurzaamheid en werpt de organisatie zelfs de vraag op of het niet tijd wordt dat bedrijven overgaan tot het aanstellen van een Chief Wellbeing Officer.

Workshops en selfassessment

Het is nu aan de nationale vertegenwoordigers van de WorldGBC om dit onderwerp verder uit te werken. De Dutch Green Building Council (DGBC) is daar al mee bezig. De kopgroep Gezondheid en Comfort van de DGBC gaat workshops over dit onderwerp organiseren en is bezig een selfassessment te ontwikkelen voor bedrijven die willen gaan meten hoe het staat met gezondheid en comfort in hun gebouw. Annemarie van Doorn, directeur DGBC: 'Het mooie is dat letten op gezondheid en comfort vaak hand in hand gaat met energiebesparing en dus past in het beleid van verduurzaming. Dat is belangrijk voor ons omdat we altijd zoeken wat bedrijven in beweging brengt.' Gezondheid en comfort maken al onderdeel uit van de verschillende BREEAM-certificeringen van de DGBC. 'Maar het is niet zo makkelijk in zo'n systeem te vatten wat dat specifiek betekent voor de huurder of de eindgebruiker.' Dit stijgt ook uit boven die certificeringen. 'DGBC is meer dan alleen BREEAM. We willen ook kennis verspreiden. Het zou het mooiste zijn als huurders veel meer eisen zouden gaan stellen aan hun pand en dus ook aan ontwikkelaars, dan krijg je die motor wel aan de gang. Dat is overigens ook in het belang van beleggers, en dat zien ze ook wel. Is een pand duurzaam en gezond, dan is het natuurlijk veel beter verhuurbaar.'

Lees de negen concrete tips

BELANGRIJK: DE JUISTE TEMPERATUUR
Een lagere temperatuur leidt tot een daling van de productiviteit met 4 procent, bij een hogere temperatuur is de daling zelfs 6 procent.

GEEF MENSEN (EEN BEETJE) MEER CONTROLE
Als mensen (een beetje) controle krijgen over de omgevingstemperatuur scoren ze 3 procent beter in logisch denken en gaan ze 7 procent sneller typen. Volgens een andere studie neemt de productiviteit over de hele lijn met 3 procent toe.

MEER DAGLICHT LEIDT TOT MINDER VERZUIM
Gebrek aan daglicht kan leiden tot grote ontevredenheid. Mensen die profiteren van daglicht slapen 's nachts 46 minuten meer, hebben minder fysieke klachten, voelen zich vitaler en verzuimen minder.

BEPERK HET OMGEVINGSGELUID
Maar liefst 99 procent van de mensen heeft er last van als er te veel omgevingsgeluid is. Ze werken minder accuraat en efficiënt, het heeft effect op hun gezondheid en zorgt voor stress. Het verlies in productiviteit kan zelfs oplopen tot 66 procent.

GEEF MEDEWERKERS 'PERSONAL SPACE'
Als mensen te weinig ruimte (personal space) hebben of te veel lawaai ervaren, heeft dat een negatieve invloed op welbevinden en productiviteit.

BEVORDER ONTMOETEN EN ONTSPANNEN
Voldoende ruimte voor ontmoeten en ontspannen zijn van vitaal belang. Het bevorderen van cohesie tussen medewerkers bij een callcenter van de Bank of America leidde tot een afname van stress met 6 procent, het verloop daalde van 40 naar 12 procent, en de performance verbeterde zodanig dat het de bank 15 miljoen dollar opleverde.

UITZICHT BEVORDERT DE PRODUCTIVITEIT
Uitzicht bevordert de productiviteit: bij een callcentre nam de performance toe met 7 tot 12 procent, bij een ICT-afdeling besteedden medewerkers 15 procent meer tijd aan hun hoofdtaken.

ZORG VOOR EEN GROENE OMGEVING
Mensen voelen zich prettig bij uitzicht op groen of bij een omgeving met natuurlijke materialen en organische vormen. Planten zorgen voor een betere luchtkwaliteit en verbeteren productiviteit, concentratie en efficiency. Is groen niet mogelijk, dan kan kunst helpen.

BEWEGEN VOORKOMT VERZUIM
Uit een Nederlandse studie blijkt dat mensen die regelmatig met de fiets naar het werk komen, jaarlijks iets meer dan een dag minder verzuimen dan collega's die dat niet doen.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen