Geen uren, maar diensten

NS hecht sterk aan klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Om daar goed in te kunnen scoren is het belangrijk dat klanten veilig kunnen reizen en medewerkers veilig kunnen werken. Om dit te kunnen bereiken zet NS naast eigen medewerkers ook twee grote beveiligingsbedrijven in, waaronder Trigion. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten en dit nieuwe contract daagt de beveiligingsbedrijven uit om mede te bepalen welke inzet precies nodig is. Bijzonder, zeker omdat de beveiligers niet alleen in de private omgeving actief zijn, maar vaak ook in het publieke domein.

De contracten met Trigion en G4S lopen maar liefst zeven jaar. Frank den zien of al die mooie verhalen die de accountmanagers vertellen wel Reitsma, directeur Concernveiligheid van NS: ‘We hebben heel bewust gekozen voor een langdurige samenwerking omdat we echt iets willen opbouwen. Hiermee geven we de beveiligingsbedrijven de ruimte, ook om investeringen te doen.’ Het mag voor zich spreken dat er veel tijd is gestoken in het selecteren van de beveiligingspartners. Daarbij werd het RAVA-model (Risk Assessment and Value Adding) gebruikt, een model dat bij uitstek geschikt is om tot een resultaatgericht contract te komen waarin ook een duidelijke toegevoegde waarde moet worden geleverd door de gecontracteerde partners. Dat stelde veel eisen aan de beveiligingsbedrijven. Security manager Ben Boere: ‘We hebben het beeld geschetst van NS nu en over een aantal jaren en de ontwikkeling die wij willen doormaken. De beveiligingsbedrijven moesten aangeven hoe zij denken mee te kunnen gaan in die langetermijnvisie. Dat was even wennen voor ze, totdat ze merkten dat ze daar juist hun expertise in kwijt konden. Dat heeft geleid tot voorstellen waarmee we op de langere termijn behoorlijke kwaliteitsslagen kunnen maken. Met behulp van bijvoorbeeld digitale rapportages, analysetools, predictive profiling en door koppelingen te leggen met de eigen meldkamer en het technische beveiligingsbedrijf. In de loop van het contract gaan we die ideeën verder uitwerken.’

De selectie was streng

De selectie was streng. Security manager Ben Boere van NS: ‘We zijn in de aanbestedingsperiode bijvoorbeeld bij de bedrijven langsgeweest. We wilden zien of al die mooie verhalen die de accountmanagers vertellen, wel echt waar zijn. We hebben auditors van onze afdeling Inkoop meegenomen om de bedrijven helemaal door te lichten. Een behoorlijke toets, maar dat werd heel positief ontvangen. Kennelijk wordt dat niet vaak gedaan door opdrachtgevers. Eigenlijk is dat raar: als ik een nieuwe auto koop wil ik toch ook eerst weten of hij goed in elkaar zit.’ De audits wierpen hun vruchten af. Ben Boere: ‘In de voorfase waren al bedrijven afgevallen die te klein waren en die dus te veel onderaannemers moesten gaan inhuren. Dat wilden we niet, dat zijn immers bedrijven waar wij geen directe kwaliteitsafspraken mee kunnen maken.’ Bijzonder was dat NS wilde praten met beveiligers. Ben Boere: ‘We hebben alle bedrijven gevraagd een aantal hoofdbeveiligers mee te nemen. En als we een specifieke vraag hadden voor een van die mensen, moest de rest van het gezelschap de kamer uit. Daar hebben ze het bij Trigion nog steeds over, dat was ze nog nooit overkomen.’ Frank Reitsma: ‘We wilden bij deze medewerkers toetsen of de beveiligingsbedrijven in de praktijk ook doen wat ons werd aangeboden. Daar zijn beide beveiligingsbedrijven met goed resultaat doorheen gekomen.’

Een heel andere aanpak

Frank Reitsma: ‘We hebben nu een contract waarbij we kunnen sturen op kwaliteit en veel meer gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van het beveiligingsbedrijf. We willen geen uren afnemen, maar diensten.’ Ben Boere: ‘Het is totaal anders dan voorheen. Vroeger dicteerden wij de diensten. Nu kijken we samen wat de risico’s zijn, bepalen we samen wat de inzet moet zijn en horen we ook graag achteraf of de risico’s er inderdaad waren en of de gekozen inzet de juiste was.’ Frank Reitsma: ‘We overleggen hoe we met elkaar de kwaliteit gaan verbeteren. Waar we een beveiligingsbedrijf voorheen vertelden wat ze moesten doen, gaan we nu veel meer in gesprek over wat we kunnen doen om bepaalde resultaten te halen. Een heel andere aanpak want het betekent dat je inbreng krijgt van het beveiligingsbedrijf, hun kennis kunt samenvoegen met de kennis die wij hebben, en samen kunt komen tot een aanpak en een inzet die anders kan zijn dan in het verleden.’ Ben Boere: ‘We willen niet alleen die specifieke kennis benutten, maar ook bewerkstelligen dat er een hechte relatie komt met onze medewerkers.’

Een heel mooi product

De beveiligingsbedrijven doen veel regulier beveiligingswerk zoals vaste postbeveiliging, mobiele surveillance en alarmopvolging. Maar ze surveilleren ook op stations en in treinen en worden ingezet bij bijzondere opdrachten. Ben Boere: ‘De security managers van NS bespreken elke opdracht met het beveiligingsbedrijf, maken samen een integraal plan en kijken hoe ze dat gaan invullen. De expertise en input van de beveiligingsbedrijven is zeer welkom.’ Ben Boere: ‘Afgelopen jaar met Koningsdag hebben we meteen de effecten gezien van de inbreng van Trigion. Zij hebben een enorme ervaring in hoe je mensenmassa’s in beweging brengt of juist kan laten stoppen. Trigion heeft hun manager Evenementenbegeleiding laten samenwerken met onze security manager en daaruit kwam een heel mooi eindresultaat. Die samenwerking bracht inzichten waar we in de toekomst nog veel plezier aan gaan beleven. Dan versterk je elkaar natuurlijk wel.’ De beveiligers worden ook ingezet bij calamiteiten. De inzetplannen voor die calamiteiten liggen soms al klaar. Frank Reitsma: ‘We hebben geplande en ongeplande calamiteiten. Als het gaat sneeuwen hebben we extra mensen nodig. Dat weten we van tevoren. Ze zijn ook al ingepland, we weten dat we ze nodig hebben, we weten alleen nog niet precies wanneer.’ Bij ongeplande calamiteiten zoals een plotselinge storm kan het zijn dat er extra beveiligers nodig zijn. Ben Boere: ‘Daarom is het ook zo handig dat Trigion en G4S een eigen meldkamer hebben. NS heeft een noodnummer gekregen dat we kunnen bellen bij een calamiteit. Een personeelsplanner van het beveiligingsbedrijf gaat dan meteen aan de slag en vertelt ons binnen een afgesproken termijn wat er aan extra capaciteit geregeld kan worden. Dat is nu twee keer gebeurd en bleek prima te werken.’ Frank Reitsma: ‘Trigion heeft bovendien het Quick Response Team dat binnen een uurtje of twee op elke locatie kan zijn. Daar maken we ook gebruik van.’

Opmerkelijke prikkel

Er zit een opmerkelijke prikkel in het contract: het is de bedoeling dat beide beveiligingsbedrijven gaan samenwerken en kennis gaan delen. Ben Boere: ‘De aanbiedingen van beide bedrijven verschilden natuurlijk op punten. Zo was bijvoorbeeld te merken dat Trigion meer een totaalaanbieder is: Trigion kwam weer met iets andere ideeën en oplossingen dan G4S. Maar ga je de verschillende invalshoeken stapelen, dan krijg je een heel interessant eindproduct.’ Frank Reitsma: ‘Als Trigion iets moois ontwikkelt voor een opdracht, moeten ze dat ook, onder bepaalde voorwaarden natuurlijk, beschikbaar stellen aan het andere beveiligingsbedrijf, en andersom. Dat is een onderdeel van de afspraak die we met elkaar hebben. Dat zou in een andere contractvorm niet zomaar denkbaar zijn geweest.’ Ben Boere: ‘Binnenkort gaan beide bedrijven bij elkaar zitten om te kijken of ze de dekking van de mobiele surveillance kunnen verbeteren. Het zou zomaar kunnen dat het ene beveiligingsbedrijf ergens een witte vlek heeft in zijn werkgebied en de ander daar juist sterk aanwezig is. Daar kunnen ze elkaar dan helpen. Dat is heel bijzonder. Zo is het ook afgesproken in het contract. Niet alleen individueel, maar ook samen kijken wat ons als klant onder aan de streep het beste resultaat biedt. Daarin zie je nu al heel mooie dingen ontstaan.’ Frank Reitsma: ‘De beveiligingsbedrijven hebben daar zelf ook voordeel van. Anders moeten ze in het voorbeeld van de mobiele surveillance op die plek de dekking zelf gaan opbouwen om aan onze eisen te voldoen. Dan kunnen ze beter gebruik maken van de diensten van hun collega. Dat is ook weer in ons voordeel, want wij krijgen een betere kwaliteit geleverd. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Steeds meer loslaten

Het is ook voor NS heel anders werken. Frank Reitsma: ‘Als er in de oude situatie een verhoogde dreiging was, dan bepaalden wij welke locaties extra beveiligd moesten worden en hoeveel beveiligers daar dan voor nodig waren. In het nieuwe contract schetsen we het probleem en vragen we de
beveiligingspartner in die regio wat de beste oplossing is. Een hele verandering: in het verleden belden we op en bestelden we gewoon die uren.’ Ben Boere: ‘Dan bedachten wij dus wat er nodig was. Daar ging ontzettend veel tijd in zitten terwijl er ook veel kennis bij het beveiligingsbedrijf zit. Het probleem waar wij mee zitten, hebben de beveiligingsbedrijven misschien al tien keer meegemaakt en opgelost. Dat is kennis waar wij graag gebruik van maken.’ Frank Reitsma: ‘Het zal altijd een samenspel blijven. Onze security managers hebben een behoorlijk grote kennis van veiligheid binnen NS. Dat bundelen we nu met de kennis van de beveiligingsbedrijven. Het is de bedoeling om elkaar daarin scherp te houden. Het is voor ons ook wennen om veel meer te vertrouwen op de specialistische kennis en inzichten van Trigion. Maar we zijn nu een jaar bezig en we merken dat dat steeds beter gaat.’ Ben Boere: ‘Het zijn stappen die je moet maken. Dat geldt ook voor ons: wij moeten leren om het los te laten. Dat gaat geleidelijk.’ Frank Reitsma: ‘We willen veel neerleggen bij de bedrijven, maar we willen ook blijven meekijken, de beveiligingsplannen beoordelen en zelf kennis inbrengen. Het is dus niet zo dat we de beveiligingsbedrijven een zak geld geven en dat we aan het eind van het contract wel zien hoe het is gelopen.’ Ben Boere: ‘Maar de beveiligingsbedrijven zullen wel steeds meer de regie krijgen. Uiteindelijk zal NS steeds meer gaan loslaten. Als wij in de toekomst een specifieke vraag hebben, verwachten wij dat Trigion en G4S op basis van hun kennis en op basis van rapportages met een goed advies en voorstel komen waar we een klap op kunnen geven. En die toekomst ligt nog binnen de looptijd van dit contract.’

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen