DUET regisseert transformatie Gaasperdam in harmonie

Het voormalige verpleeghuis Gaasperdam in Amsterdam Zuid-Oost wordt komend jaar omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw voor cliënten met een verstandelijke beperking. Samen met eigenaar Cordaan voert DUET de regie over dit project. DUET is een consortium waarbinnen Facilicom en Ucility hun krachten bundelen en daarmee hun opdrachtgever de gevraagde expertise bieden.

Het is een drukte van belang op dinsdag 6 maart tijdens een feestelijk moment rondom de start van de transformatie van zorglocatie Gaasperdam. Wijkbewoners, gemeenteambtenaren, medewerkers van zorgorganisatie en opdrachtgever Cordaan, ketenpartners, zorgprofessionals en familie van cliënten die na de oplevering (begin 2019) gebruik gaan maken van de locatie, zijn massaal op de uitnodiging afgekomen en laten zich in groepen rondleiden door het voormalige verpleeghuis van Cordaan.

De sloop- en bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang. In een van vleugels is al in 2016 een nieuw dagactiviteitencentrum in gebruik genomen. Nu ondergaat ook de rest van het pand een ingrijpende verbouwing: van verpleeghuis tot een multifunctioneel complex voor cliënten, kinderen en volwassenen, met een verstandelijke beperking. Naast het activiteitencentrum biedt de locatie straks onderdak aan zes kleinschalige woongroepen, een kinderdienstencentrum en een logeerhuis. Ook komen er veilige binnentuinen en dakterrassen.

Unieke aanpak

Cordaan wil de komende jaren een fors deel van haar omvangrijke vastgoedportefeuille transformeren. Om deze klus te klaren koos de zorgorganisatie drie jaar geleden voor een unieke aanpak. Sophie Keulemans-ter Kuile, directeur huisvesting bij Cordaan: ‘We voelden weinig voor een klassieke werkwijze met een aannemer die op basis van een bouwbestek en tekeningen aan de slag gaat. Onze ambitie is om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren voor onze cliënten en in een traditioneel bouwproces gaat er veel informatie verloren ten koste van de kwaliteit. Daarom hebben we gekozen voor ketensamenwerking, waarbij het consortium van meet af aan meedraait met de planontwikkeling. Zo krijgen we de kwaliteit die we voor ogen hebben en komt er snelheid in het proces. We hebben een raamovereenkomst gesloten met drie zorgvuldig geselecteerde consortia: Zorggenoten (Dura Vermeer en Eneco); Care&CO (Van Wijnen en diverse partners) en DUET, een consortium van Facilicom en Ucility. Binnen deze constructie denken de drie consortia samen na over de beste uitvoering van het transformatieprogramma en de verdeling van de verschillende  deelprojecten, rekening houdend met onze wensen, het beschikbare budget en hun eigen expertise.’

Juiste papieren

Eén van die deelprojecten is de transformatie van Gaasperdam, een project dat DUET kreeg toegewezen. Het project past goed bij hun gezamenlijke kennis en ervaring, vinden Marc van Hagen, directeur Business Development Zorg bij Facilicom en Petry Botter, senior projectmanager bij Ucility. Petry is vanuit DUET de procesmanager voor Gaasperdam: ‘DUET verbindt de expertise van Facilicom op het gebied van renovatieprojecten en exploitatie met die van Ucility als het gaat om  transitiemanagement en integrale procesbenadering. Dankzij die kennisbundeling kunnen we de transformatie begeleiden tot aan de ingebruikname van het gebouw. We zijn bekend met de zorgprocessen en werken nauw samen met de zorgprofessionals en ondersteunende diensten. Daardoor weten we precies wat er wanneer moet gebeuren, en anticiperen we er al tijdens de bouwfase op dat het pand na oplevering zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.  Dat scheelt in de kosten, want elke dag dat het pand leeg staat, kost Cordaan geld.’

‘Ook weten we beiden wat het vraagt om slim te bouwen in een stedelijke omgeving met zo min mogelijk overlast voor de wijk’, vult Marc aan. ‘En we hebben dezelfde mentaliteit: pragmatisch, resultaatgericht, en aandacht voor mensen. Zowel voor de mensen met wie we samenwerken als voor de mensen die dit gebouw straks gaan gebruiken. De samenwerking binnen DUET is voor Facilicom heel stimulerend en leerzaam. Wat wij hier doen, past perfect bij onze missie: Samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.’

Caro van Dijk Architectuur

Meekijken

DUET voert de regie over de verbouwing van Gaasperdam, maar dat betekent niet dat de andere consortia uit beeld zijn. ‘Integendeel’, legt Marc uit. ‘De consortia blijven bij elkaars projecten meekijken en -denken. Op die manier inspireren we elkaar en komen we tot de beste oplossingen.’ Sophie: ‘Dat werkt goed in de praktijk, daardoor leren we sneller. Tijdens het hele proces bedenken we gezamenlijk hoe we binnen het budget de beste kwaliteit kunnen behalen. Een mooi voorbeeld voor Gaasperdam is een gunstige uitkomst van een akoestisch rapport. Nu hoeven we door kwalitatief goede plafondvoorzieningen geen extra akoestische wandpanelen toe te passen, maar kunnen we de kolommen van een zachte viltachtige bekleding voorzien. Deze ondersteunt de akoestiek en voelt bovendien lekker zacht aan. Minder kosten en meer kwaliteit voor de bewoner dus. Dat is precies wat we willen.’

Duurzaam en flexibel

Een belangrijk criterium bij de transformatie is duurzaamheid. Niet alleen vanuit een milieuperspectief, maar ook met het oog op toekomstige veranderingen in de zorg. ‘We weten niet wat er over tien, twintig jaar gebeurt in de sector en moeten daarom alle opties open houden’, aldus Sophie. ‘In de bouwplannen moet dus rekening worden gehouden met flexibiliteit en alternatief gebruik  van het pand.’ ‘Dit heeft geleid tot ruim opgezette appartementen in de woongroepen’, licht Petry toe. ‘Ze hebben een oppervlakte van circa 50 vierkante meter en zijn daarmee geschikt voor andere doelgroepen of eventuele verhuur, bij het scheiden van wonen en zorg.’

Caro van Dijk Architectuur

Wijk betrekken

Verbinding zoeken met de wijk en het betrekken van wijkbewoners bij de bouwactiviteiten is een wezenlijk onderdeel van de DUET-aanpak en iets waaraan Cordaan veel waarde hecht. Al bij het ontwerp van het nieuwe Gaasperdam is daarmee rekening gehouden. Petry: ‘Het is geen gesloten burcht, maar een open gebouw, met oog voor de privacy en veiligheid van bewoners. Ook komt er een centrale ruimte voor buurtactiviteiten. Hier kunnen wijkbewoners elkaar en de bewoners van Gaasperdam ontmoeten. Daar is behoefte aan, want er is een aantal wijkcentra verdwenen in dit stadsdeel. Zo halen we de wijk naar binnen en doen we iets terug voor de omwonenden. Daarnaast organiseren we wijkavonden en informatieavonden voor verwanten. De nieuwsbrieven over de verbouwing worden rondgebracht door cliënten van de dagbesteding.’ Sophie:  ‘We willen dat nieuwe bewoners zich welkom voelen in de wijk. Én we willen wijkbewoners graag aan ons binden als vrijwilliger. Want we kunnen in de zorg niet zonder inzet van vrijwilligers. DUET snapt dat en pakt het goed op. Dat blijkt ook uit de aanloop van vandaag.’

Samenwerking & vertrouwen

Cruciaal in de samenwerking tussen de ketenpartners is vertrouwen. Sophie: ‘Daar staat of valt het succes van deze aanpak mee. Ik merk dat het tijd kost om dat vertrouwen op te bouwen. Het is onvermijdelijk dat je tegen lastige situaties aanloopt: bouwtechnische hobbels, financiële tegenslagen, wisselingen van de wacht. Het hoort er allemaal bij. Soms moet het even knellen om er daarna weer sterker uit te komen. We zetten belangrijk stappen; je voelt de bereidheid om er samen uit te komen en - belangrijker nog - om van elkaar te leren.’ 

Kennis delen

Het leren en het delen van opgedane kennis is eveneens een aspect van de opdracht die Cordaan de consortia meegaf. Marc: ‘Als ketenpartners verbinden we ons aan een langetermijndoel. Dat is een goede basis om samen te leren van de obstakels die we onderweg tegenkomen en de oplossingen die we daarvoor bedenken. Die leerervaringen willen we graag delen met de rest van Nederland. We staan tenslotte aan de vooravond van een enorme vastgoedtransformatie in de zorg. Hoe mooi is het dan als ook anderen kunnen profiteren van de expertise die wij nu opdoen binnen deze unieke constructie?’

DUET

Om in te kunnen schrijven op het transformatieprogramma van Cordaan gingen Facilicom en Ucility een samenwerking aan. Onder de naam DUET zijn zij, samen met twee andere consortia, geselecteerd voor de uitvoering van dit programma. Facilicom beschikt over ruime ervaring in de gezondheidszorg op het gebied van facility management, schoonmaak, thuiszorg, onderhoud en personeelsalarmeringen. Ucility is strategisch partner voor zorgorganisaties in een veranderende omgeving en biedt ondersteuning bij herhuisvesting en het fysieke transitieproces, waarbij veiligheid en continuïteit van zorg centraal staan. Als consortium biedt DUET de toegevoegde waarde die Cordaan wenst.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen