De Droom: samen leren, werken en innoveren

Hybride onderwijs in een excellente leeromgeving komt tot stand in nauwe samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat is De Droom van de branche Horeca en Toerisme van het Albeda College in Rotterdam. In september 2014 hebben het Albeda college en Facilicom de handen ineen geslagen. Een jaar later ging Youngflex van start, een schoonmaakbedrijf van Gom en Albeda, waarin studenten alle relevante functies invullen. De Droom gaat nog een stap verder.

Het Albeda College heeft enkele jaren geleden in het programma Ruim Baan enkele belangrijke doelstellingen geformuleerd. Het ROC wil herkenbaar, aantrekkelijk en kleinschalig onderwijs bieden met opleidingen die een sterke arbeidsmarktrelevantie hebben. Een belangrijke taak voor het onderwijs is het aanleren van een juiste arbeidshouding en gedrag. Daarnaast wil de opleiding een goed en realistisch beeld geven van het bedrijfsleven in zijn algemeen. Ook streeft de school naar een verbetering van de uitstroom naar de arbeidsmarkt en vindt het Albeda het belangrijk dat de docent voeling houdt met de praktijk. Met een goede samenwerking tussen het MBO en het bedrijfsleven kunnen al deze wensen worden ingevuld. De Droom gaat echter een stap verder. De Droom gaat namelijk niet alleen over een samenwerking tussen onderwijs en Gom als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, er is een derde participant: het facilitair bedrijf van het Albeda. Het doel van De Droom is dat deze drie stakeholders beter worden van deze samenwerking. Maar het project moet bovendien een betere start voor de student op de arbeidsmarkt realiseren.

Excellente leeromgeving

Bertho Rombout, Rien van Sprundel en Mieke Sprinkhuizen

'Een excellente leeromgeving,' legt onderwijsdirecteur Bertho Rombout van de branche Horeca en Toerisme uit, 'is een leeromgeving die voldoet aan alle eisen die studenten, het onderwijs maar ook het bedrijfsleven stellen om studenten voor te bereiden op hun plek in de maatschappeij als burger en als vakman. Daar hoort een realistische praktijk-werkomgeving bij waar ze het vak dat ze later gaan uitoefenen zo goed mogelijk in een veilige omgeving kunnen uitproberen en waar ze ook de ruimte en de gelegenheid krijgen om fouten te maken. Vanuit de jarenlange samenwerking hebben Albeda en Facilicom de handen ineen geslagen om De Droom te realiseren. Gom houdt al sinds 2000 alle panden schoon van het ROC. Toen het Albeda College enkele jaren geleden al zijn leveranciers ging uitdagen om werk te maken van het integreren van onderwijs in hun bedrijfsvoering door bijvoorbeeld gastcolleges te verzorgen en stageplaatsen aan te bieden, gaf het bedrijf meteen gehoor. In september 2015 werd een convenant afgesloten en ging Youngflex van start: een schoonmaakbedrijf dat door Gom en Albeda samen is opgezet en wordt geleid door studenten Facilitaire Dienstverlening op MBO 4-niveau. Bertho Rombout: 'Al snel ontstond het idee dat we misschien nog een stap verder zouden kunnen gaan en de driehoek compleet zouden kunnen maken. Dus zijn we gaan onderzoeken waar de kansen liggen voor onderwijs en ons eigen facilitair bedrijf. Dan snijdt het mes aan drie kanten. Najaar 2015 is dat idee uitgewerkt in De Droom.'

Van brons naar goud

'Omdat het Albeda een facilitaire opleiding biedt kunnen wij als facilitair bedrijf een voorbeeldfunctie vervullen,' vertelt contractmanager Rien van Sprundel van het Albeda. 'We hebben de mogelijkheden om hier te laten zien wat wij verstaan onder kwaliteit van facilitaire dienstverlening. Daar zien we veel kansen in. Daarom willen we als facilitaire organisatie investeren in de verdere verbetering van onze kwaliteit en dat in nauwe samenwerking met ons eigen onderwijs.' Het uitgangspunt is samen werken, leren en innoveren, maar op de proeflocatie moet de samenwerking ook nog eens resulteren in een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Accountmanager Mieke Sprinkhuizen van Gom, tevens projectleider van De Droom: 'Het niveau is nu brons, zoals we het hebben geformuleerd, en dat moet naar goud.' Bertho Rombout: 'Dat is ons gezamenlijke doel. Maar de resultaten die we eruit halen zijn voor ieder van ons anders. Het facilitair bedrijf krijgt tevreden gebruikers, want de kwaliteit van de dienstverlening en de aandacht voor de pandbewoners neemt toe. Het onderwijs ervaart voordelen want er ontstaat een betere aansluiting op het bedrijfsleven voor onze studenten. En Facilicom wint, want het bedrijf komt eerder in contact met nieuwe en goed opgeleide potentiële medewerkers.'

De nieuwe FD-medewerker

'Als school is het onze taak om ervoor te zorgen dat de aansluiting met het bedrijfsleven beter wordt,' vertelt Bertho Rombout. 'Daar zijn we succesvoller in als we nog beter begrijpen wat het bedrijfsleven nodig heeft. De behoefte van nu willen we proberen te vertalen naar wat bedrijven over tien jaar willen. Daar willen we met onze opleidingen op proberen te anticiperen.' Mieke Sprinkhuizen: 'Daar dragen we als Facilicom graag ons steentje aan bij. Dat vind ik belangrijk als sociaal betrokken partner. Het is bovendien goed voor het vak: we staan hiermee aan de wieg van de toekomstige facilitaire medewerker.' Bertho Rombout: 'Dat is een van de uitdagingen: we willen hier de nieuwe FD-medewerker opleiden, medewerkers die weten dat ze verantwoordelijk zijn voor alles waar mensen in een gebouw geen last van willen hebben. Mensen klagen zelden dat een gebouw te schoon is, de klachten komen pas als er iets mis gaat.' Rien van Sprundel ervaart daar wel een beetje een spagaat: 'In mijn rol als contractmanager is het mijn taak om kritisch te kijken naar de dienstverlening. Fantastisch dat we besloten hebben om studenten van FD hier te laten schoonmaken, maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.'

Tevreden gebruikers

Prettige gebouwen, goede voorzieningen en goede faciliteiten vormen een belangrijk onderdeel van de excellente leeromgeving die het Albeda wil bieden. Bertho Rombout: 'Met De Droom geven we een impuls aan het onderwijs. En als de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening stijgt, krijgen we ook nog eens tevredener studenten en medewerkers.' Mieke Sprinkhuizen: 'Als studenten ergens niet tevreden over zijn, dan delen zij dit vaak op de sociale media. Vaak gaat het dan toch over faciliteiten of over hoe mensen zijn behandeld. Een goede facilitaire dienstverlening draagt direct bij aan het imago van een school.' Rien van Sprundel: 'Al onze opleidingen moeten goed zijn, maar studenten moeten zich ook welkom en veilig voelen in het gebouw. Daar zijn we volop mee bezig met onze facilitaire organisatie. We bieden een servicedesk en brengen iedere dag weer meer hospitality in onze dienstverlening.' Bertho Rombout: 'Door de samenwerking tussen Facilicom, het onderwijs en het eigen facilitaire bedrijf kunnen we grote stappen maken in innovatie.'

Wisselwerking

In september gaat De Droom van start. Youngflex en nog twee andere lopende initiatieven worden onderdeel van het project. Op de proeflocatie werken straks naar verwachting zo'n 24 studenten samen met medewerkers van Gom en het facilitair bedrijf van Albeda. Docenten zijn aangesloten, want de projecten zijn onderdeel van het onderwijs. Studenten van niveau 2 worden ingezet in uitvoerende taken, studenten van niveau 4 gaan kaderfuncties invullen. Het facilitair bedrijf houdt de regie en wordt daarin ondersteund door Facilicom. Docenten en studenten worden begeleid en krijgen als aanvulling op het curriculum trainingen van Facilicom-medewerkers, bijvoorbeeld in de filosofie van hostmanship. Alle ervaringen die worden opgedaan vinden direct hun weg in het curriculum. Bertho Rombout: 'De projecten worden onderdeel van het onderwijs. De theoretische vakken worden zo ingericht dat ze voorbereiden op wat er de praktijk zal gebeuren.' Maar het is zeker ook de bedoeling dat er een wisselwerking ontstaat. Mieke Sprinkhuizen: 'Op deze proeflocatie sluit de nieuwste generatie aan bij de oudere. Dat zal elkaar versterken. Daar zie ik veel kansen, het wordt als het ware een living lab. Want de schoonmaakbranche is wel toe aan doorontwikkeling.'

Toegevoegde waarde

Mieke Sprinkhuizen, tevens projectleider, heeft een uitgebreide business case geschreven en heeft al heel wat uren in het project gestoken. Ze is erg enthousiast over De Droom. 'We willen als Facilicom graag toegevoegde waarde bieden aan de business van de klanten, willen weg uit de traditionele klant-leverancierrelatie. We zijn er namelijk van overtuigd dat iedereen daar beter van wordt. Dat merken we duidelijk bij dit project: we zijn elkaar echt aan het versterken. We zien veel beter wat de klant beweegt en kunnen daar nu veel beter op inspelen.' Bertho Rombout: 'Je moet verder willen kijken dan de dagelijkse dienstverlening. Ik heb zelf in de catering gewerkt en met schoonmaakbedrijven samengewerkt. Er is altijd een harde scheidslijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat willen we hier anders organiseren. Hier zoeken klant en leverancier elkaar op als partner in business. Ik denk dat elke onderwijsorganisatie zo zou moeten willen werken.' Rien van Sprundel: 'Deze samenwerking gaat verder dan het contract met Gom. We hebben de verplichting om elke zoveel jaar een contract opnieuw aan te besteden. Het kan dus zijn dat de overeenkomst met Gom een keer over zal gaan naar een andere partij. Dan willen we niet dat dit initiatief stopt.' Bertho Rombout: 'We hebben dan ook de intentie om dit vast te leggen in een aparte samenwerkingsovereenkomst. Facilicom is daartoe bereid en dat hebben wij omarmd.'

Albeda College: gewilde en bekwame vakmensen

Het Albeda College telt vijftig locaties, 120 opleidingen en zo'n 20.000 studenten. Het Rotterdamse ROC staat voor herkenbaar, aantrekkelijk en kleinschalig onderwijs. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Doel van het Albeda is 'zo veel mogelijk studenten hun talenten laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen zodat ze uitgroeien tot gewilde en bekwame vakmensen, die in staat zijn een leven lang te leren en als vakman/vakvrouw én als actief burger een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst'.

YoungFlex: echte opdrachtgevers, echte medewerkers

Youngflex is een samenwerking van Gom en Albeda en is actief in het bieden van flexibele schoonmaakmedewerkers. Het bedrijf, dat onderdeel is van Gom, werd in september 2015 speciaal opgericht om studenten van het Albeda een plek te bieden waar zij zich kunnen bekwamen in managementposities. De studenten komen een jaar lang in dienst als business unit-manager, HR-adviseur, KZI-manager of rayonmanager. Managers van Gom begeleiden het team intensief. Belangrijk, want YoungFlex heeft echte opdrachtgevers. Het is de bedoeling dat het bedrijf uitgroeit tot een onderneming die op alle fronten succesvol is, en dus ook elk boekjaar een goede omzet heeft en een gezonde winst kan presenteren.

Lessen in hostmanship

De eerste contacten tussen het Albeda en Facilicom waren al meteen heel leerzaam. Het Albeda wilde leerlingen graag de capaciteiten meegeven om heel specifieke functies in te vullen. Maar werkgevers, wist Facilicom, hebben juist behoefte aan instroom die niet is opgeleid voor een specifieke functie, maar heel breed is opgeleid en goed kan meebewegen met veranderende behoeftes. In de ogen van Facilicom moeten die potentiële nieuwe medewerkers dan weer wel de capaciteiten hebben om dat op excellente wijze te doen. Bijvoorbeeld doordat ze getraind zijn in hostmanship. De match was snel gemaakt, want als er één facilitaire dienstverlener is die hostmanship heeft omarmd, dan is het Facilicom wel. En omdat het bedrijf de training van al die duizenden medewerkers met eigen mensen doet, is er een enorme kennis in huis op dat gebied. Marieke Borkus (foto), consultant Klanttevredenheid bij Facilicom Solutions heeft voorjaar 2015 twee docenten van het Albeda opgeleid tot trainer hostmanship, heeft acht lessen ontwikkeld om de studenten hierin op te leiden, en heeft de docenten de eerste keer begeleid bij het geven van de lessen. Het vak is nu een vast onderdeel voor de studenten Facilitaire Dienstverlening op niveau 2. Inmiddels heeft ze ook een keuzemodule Hospitality ontwikkeld. Studenten van niveau 4 gaan bij die lessen aan de slag met gastheerschap en klantgerichtheid, ook iets waar Facilicom veel belang aan hecht en veel kennis over heeft ontwikkeld. De potentiële leidinggevenden die voor deze module kiezen gaan acht keer een hele dag mee naar klanten van Facilicom, waar ze de opdracht krijgen om hetgeen ze geleerd hebben in praktijk te brengen. In de acht weken dat de module duurt moeten de circa 25 studenten bovendien een HIP facilitair bedrijf ontwikkelen, waarbij HIP staat voor Hospitality In Praktijk.

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen