Bluebot maakt gebouwbeheer nog slimmer

Breijer, de totaalaanbieder van technische dienstverlening binnen Facilicom Solutions, heeft een bluebot ontwikkeld die gebruik maakt van machine en deep learning om gebouwbeheersystemen steeds nauwkeurig af te stemmen op actuele situaties. Met als resultaten: een lagere energierekening, minder CO2-uitstoot en meer comfort.

"Een slimme tool die er dankzij kunstmatige intelligentie zelfstandig voor zorgt dat gebouwbeheersystemen optimaal worden ingesteld, en daarmee het energieverbruik vermindert een bijdrage levert aan kostenbesparingen en duurzaamheidsdoelstellingen." Zo vat Michel Maassen, teamleider gebouwautomatisering bij Breijer, onderdeel van Facilicom Solutions, het concept van de nieuwe bluebot samen. De bluebot maakt gebruik van machine en deep learning. Daarbij wordt artificial intelligence (AI) ingezet om software te ontwikkelen die zelfstandig de performance van systemen verbetert en eventuele problemen oplost. 

Van AI naar GBS

Aan een gebouwbeheersysteem (GBS), die alle klimaatinstallaties in een pand aanstuurt, wordt steeds meer apparatuur aangesloten. De bluebot haalt data uit het GBS en eventuele andere relevante systemen in een gebouw, en combineert deze in een digitale leeromgeving met grote hoeveelheden gegevens over bijvoorbeeld weersomstandigheden. Na de data-analyse voert de bluebot automatisch verbeteringen door in het GBS.

Maassen licht toe: "Elk gebouw is anders en reageert op een eigen manier op veranderingen in bijvoorbeeld het weer en de aanwezigheid van personen. De bluebot leert het gebouw met behulp van kunstmatige intelligentie tot in detail kennen, om vervolgens het GBS perfect afgestemd te krijgen op de specificaties van het gebouw en de actuele omstandigheden in de omgeving."

Energie en kosten besparen

De optimale instelling van het GBS maakt forse energiebesparingen mogelijk, zegt Maassen over het grote voordeel van de bluebot. "Een GBS regelt de klimaatbeheerinstallaties van oudsher op basis van de actuele buitentemperatuur. In het voorjaar, als het 's ochtends nog fris is, start het systeem dan aan het begin van de dag met verwarmen. Als later op de dag de zon gaat schijnen, dan wordt het binnen te warm en is er juist extra koeling nodig. De bluebot weet al dat er zon komt en zorgt dat het systeem in de ochtend niet gaat verwarmen. Dat bespaart energie en gas voor de verwarming én reduceert de vraag naar koeling." Een eerste pilot in het hoofdkantoor van Breijer in Rotterdam heeft laten zien dat er kostenbesparingen van tienduizenden euro's per jaar mogelijk zijn.

 

"Het unieke is dat we machine en deep learning toepassen op bestaande gebouwbeheersystemen. De bluebot is inzetbaar zonder dat er een nieuw GBS hoeft te worden geplaatst, of andere grote aanpassingen aan het systeem en gebouw nodig zijn. Je hoeft bijvoorbeeld niet een heel gebouw vol te hangen met sensoren", voegt Maassen toe. De bluebot is gebaseerd op het Bac-net protocol, en dus geschikt voor elk GBS dat met dit protocol werkt.

Beheer op afstand naar een hoger niveau

De bluebot sluit aan bij de ambitie van Breijer om gebouwbeheer en energiemanagement op afstand naar een hoger niveau te tillen. De technische experts maken gebruik van de nieuwste inzichten uit data analytics om software, systemen en tools te ontwikkelen om bijvoorbeeld de energie-efficiency van systemen te verbeteren, en de effectiviteit van het beheer en onderhoud te vergroten. Op termijn wordt dan zelfs predictive maintenance mogelijk, waarbij storingen en loze meldingen van installaties worden voorkomen.

"Gebouwbeheersystemen en klimaatinstallaties worden steeds complexer, en de vraag naar onze specialistische expertise neemt toe", vertelt Maassen. "Met behulp van AI creëren we efficiënte modellen die de klant ontzorgen. We kunnen anticiperen op storingen en proactief optreden bij meldingen. Dat leidt tot beter gebouwbeheer, tegen lagere kosten."

Naast energie- en kostenbesparingen heeft de bluebot ook op andere manieren meerwaarde voor vastgoedontwikkelaars, gebouweigenaren, -beheerders en -gebruikers. Bijvoorbeeld als het gaat om een gezond binnenklimaat. "We kunnen tijdig signaleren dat er een storing is opgetreden in de luchtbehandelingssystemen, of dat filters dreigen te vervuilen", geeft Maassen als voorbeeld. " Dat is zeker in de huidige tijd, waarin kantoren niet of nauwelijks in gebruik zijn, extra belangrijk: je voorkomt dat de luchtverversing ongemerkt niet goed werkt, en krijgt extra mogelijkheden om recirculatie tijdelijk te stoppen. Onze verbinding op afstand geeft extra inzicht in het functioneren van een gebouw en zorgt dat we sneller acteren."

Tesla op maximale snelheid

Ook duurzaamheid is een actueel item. In het licht van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) zijn kantoren verplicht om duurzamer en energiezuiniger te worden. Dat is een grote uitdaging, vooral als er verouderde systemen en installaties worden gebruikt, ziet Maassen. "De bluebot helpt om zicht te houden op de energieprestaties van een GBS en tijdig te bepalen wanneer bijsturing of zelfs vervanging rendabel is."

Ook bij duurzame systemen zoals warmte-koude-opslaginstallaties en elektrische warmtepompen ligt er verbeterpotentieel. "We zien regelmatig dat een systeem op papier duurzaam en energiezuinig is, maar in de praktijk vanwege verkeerde instellingen niet optimaal presteert. Vergelijk het met een Tesla die je steeds op maximale snelheid laat rijden. Dan rijd je ook niet energiezuinig. De bluebot geeft sturingsinformatie om een systeem precies te laten doen waarvoor het is ontworpen. De optimalisatie van instellingen leidt tot energiebesparing en CO2-reductie - en dat is natuurlijk ook beter voor het milieu."

Benchmarken en updaten

De bluebot is met simulaties en pilots binnen Facilicom getest, met realtime data en in de dagelijkse werkpraktijk. De toepassingen leggen de basis voor het benchmarkmodel dat Facilicom Solutions nu verder ontwikkelt. In de nabije toekomst kunnen gebouwen het gebouwbeheer en energieverbruik dan vergelijken met panden met eenzelfde soort oppervlakte en gebruik. Bij opvallende afwijkingen op de standaard gaan de specialisten van Breijer - op afstand, en met behulp van de nieuwe trainingen van de bluebot - aan de slag met analyses en oplossingen.

Een reguliere update van een GBS is met de bluebot snel en efficiënt uit te voeren, blikt Maassen vooruit. "We adviseren om de bluebot in ieder geval elk seizoen een nieuwe analyse te laten maken, om de instellingen verder te finetunen. De grootste effecten zijn waarschijnlijk zichtbaar na de eerste start van de bluebot, als het GBS voor het eerst optimaal wordt afgesteld. Maar met AI hebben we slimme tools in handen om ook daarna nog verbeteringen door te voeren. Met de bluebot blijven we eigenlijk eindeloos doorleren."

 

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen