Blog | Zoveel mogelijk ‘likes’

In de peiling van FMM van belangrijkste speerpunten van facility managers staat de klant opeens op 1. Dat zou eens tijd worden.

Vorig jaar op 5, dit jaar op 1: voor 2016 zien de lezers van FMM hospitality en gastvrijheid als belangrijkste speerpunt. Dat zou eens tijd worden. We doen het immers voor de klant. Natuurlijk is een goede facilitaire servicedesk nodig en een FMIS waarmee ook echt te sturen is. De regieorganisatie is belangrijk. En ja, we moeten focussen op duurzaamheid en MVO. De kosten blijven belangrijk, en in het verlengde daarvan het ontwikkelen en doorvoeren van innovaties. Maar anno 2016 mogen onze klanten toch wel van ons verwachten dat we echt wat betekenen voor de organisaties waar we voor werken en voor hun medewerkers en hun bezoekers. En dat er dus waardecreatie plaatsvindt.

Het is de reden waarom Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw en Installatie zijn samengegaan. We willen de meest gewaardeerde woon-, werk-, leer- en zorgomgeving creëren. Dat is de kern van onze missie. We willen niet alleen die omgeving realiseren, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat die omgeving enorm wordt gewaardeerd. Dat gaat veel verder dan alleen de tevredenheid meten. We willen echt iets toevoegen en dat kan helemaal goed als je omgeving én dienstverlening kunt sturen.
Met Facilicom Solutions hebben we soft en hard facilities samengebracht in één bedrijf. Maar ik formuleer het liever anders: we hebben huisvesting en dienstverlening écht bij elkaar gebracht. Een welbewuste keuze. Vanuit het perspectief van de gebruiker als consument staan ze immers ook niet los van elkaar.  

We hebben ons nieuwe bedrijf bescheiden geïntroduceerd op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, half januari in Den Bosch. Dat was wel een grappige ervaring. Ik heb daar vol overtuiging het verhaal achter Facilicom Solutions uitgedragen. De meest gehoorde reactie was: 'Maar dat deden jullie toch al?' Dat is waar. We integreren al jaren alle soft facilities en hard facilities. Maar ook bij Facilicom waren beide takken toch nog georganiseerd in aparte divisies. En hoe goed we ook waren geworden in het soepel laten samenwerken van al die diensten, toch merkten klanten het uiteindelijk wel dat er nog wat schotten tussen beide bedrijven stonden. Dus ja, we integreerden al alle soft en hard facilities, maar de interne organisatie was nog niet helemaal optimaal om maximaal efficiënt en effectief te kunnen werken. Daar hebben we nu een grote stap in gezet.  

De samenvoeging van soft en hard facilities is overigens maar een deel van het verhaal. We gaan ons met Facilicom Solutions ook heel sterk richten op vier domeinen: wonen, werken, leren en zorg. Alle expertise die we de afgelopen jaren binnen beide bedrijven hebben opgedaan in deze domeinen, hebben we nu samengevoegd. In alle lagen van de organisatie ontwikkelen we branche-specifiek om van maximale toegevoegde waarde te zijn . Dat is een grote verandering. We denken niet meer vanuit specifieke diensten of producten, maar draaien het om: we denken van buiten naar binnen. Bij alles wat we doen kijken we naar wat we kunnen toevoegen, naar wat de klant nodig heeft, naar hoe we actief kunnen bijdragen aan, bijvoorbeeld, een betere omgeving. Bijvoorbeeld in het onderwijs. In een attractief schoolgebouw dat gezond, veilig en heel is, waarin leerlingen zich behaaglijk voelen en docenten optimaal ondersteund worden bij hun werkzaamheden, wordt nu eenmaal door iedereen beter gepresteerd. Een dergelijke 'facilitaire school' wordt daarom ook hoger gewaardeerd. Dat trekt ouders, leerlingen en talentvolle docenten aan.  

Het is onze overtuiging dat huisvesting en dienstverlening niet los van elkaar kunnen worden gezien. En dat we daar helemaal veel in kunnen betekenen als we alle dienstverlening die daarvoor nodig is, kunnen samenbrengen en integreren. Tegelijkertijd weten we zeker dat ook de klanten die opteren voor andere concepten, single services, advies of projectmanagement, daar baat bij zullen hebben. Want ook zij zullen profiteren van de enorme expertise die in Facilicom Solutions is samengebracht. En ook zij zullen het merken dat onze mensen van buiten naar binnen denken en dus de klant en de eindgebruiker centraal stellen. Ik vergelijk ons nieuwe bedrijf wel met de sociale media. Ook als Facilicom Solutions willen we zoveel mogelijk 'likes' krijgen. Geen 'likes' voor ons, maar voor de huisvesting en de dienstverlening. En dus voor onze klant. Want die staat bij Facilicom Solutions altijd al met stip op 1.

Rogier Verbeek, directeur Klant en Markt, Facilicom Solutions

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen