Blog | Hoe lekker werk jij?

‘Hoe lekker werk jij?’

Duurzame inzetbaarheid is voor Nederland een ongelofelijk belangrijk thema. Dat vinden steeds meer bedrijven en instanties: Onze whitepaper, opgesteld in samenwerking met de Radboud Universiteit, is dan ook een veelgelezen uitgave. Maar hoe weet je welke maatregelen werken? En hoe implementeer je de praktijk binnen je héle organisatie?

Om te beginnen moet het begrip duurzame inzetbaarheid te begrijpen zijn voor al onze mensen. Daarom hebben we het vertaald naar: ‘Hoe lekker werk jij?’. Dat eenvoudige zinnetje maakt duidelijk waar het eigenlijk om draait. Om erachter te komen hoe lekker onze mensen bij Gom werken, hielden we vorig jaar veel interviews en verstuurden we zesduizend digitale vragenlijsten. We kregen er bijna duizend ingevuld terug, vaak met aanvullende e-mails. Met input genoeg om dit naar concrete acties op de vloer te vertalen.

Toch verschilt per persoon en werksituatie wat onze mensen nodig hebben om gezond en met plezier hun werk te blijven doen. Onze leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van hun medewerkers op dit vlak. Daarom nemen we hen mee in onze visie en aanpak, waarbij ze zich bewust worden van hun rol en verantwoordelijkheid.

Onze indeling in vier thema’s helpt hierbij: motivatie & betrokkenheid, de werk-privébalans, gezondheid & energie en vakkennis & vaardigheden. Zo wordt ook duidelijk dat gezondheid slechts een van de vier onderdelen is. Als je wilt dat je mensen duurzaam inzetbaar zijn, schiet je met alléén een abonnement op de sportschool dus hopeloos te kort. Herkennen wat mensen nodig hebben en de juiste dingen aanbieden: Daar gaat het om.

Daarom hebben we een uitgebreid programma van maatregelen en middelen om medewerkers te helpen gezond en met plezier te blijven werken. Alleen – en dat was een lesson learned uit de enquête – moeten de medewerkers wel weten dát we hulp bieden bij stoppen met roken, bij schuldenproblematiek of problemen in de privésfeer. Dát we taallessen aanbieden en een mobiliteitscentrum hebben. Om dat kenbaar te maken, hebben we posters, sleutelhangers en een waaier ontwikkeld waar al deze diensten staan vermeld of uitgelegd.

En we betrekken onze medewerkers intensief bij het thema, ook op locaties. Bij grote klanten hebben we bijvoorbeeld een medewerkerspanel. Daarin komen praktische ideeën naar voren die helpen om het werk het beste te kunnen doen. We stimuleren hen om met ideeën te komen. Ze kunnen zelf dingen verbeteren en de regie over hun werk houden. Zo kwam op een uitgestrekt complex bij een van onze klanten het idee om fietsen aan te schaffen.

Een andere keer is het minder eenvoudig. Dan denk je dat een bepaalde innovatie die we in samenwerking met verschillende partners ontwikkelen en testen, zoals een telescooparm of een rugstofzuiger, dé oplossing is voor een aantal problemen. Maar dan blijkt vervolgens in de praktijk dat daar toch flink wat haken en ogen aan zitten. Toch: samen met onze mensen werken we zo aan duurzame inzetbaarheid. Het is dus geen eenrichtingsverkeer.

Als Gom kunnen we mogelijkheden bieden, maar de medewerker moet zelf bepalen wat hij kan doen om lekker te werken. Daarover houden we workshops met ons personeel. We vragen ze hoe ze zich nu voelen, hoe ze zich over een jaar willen voelen en hoe we dat kunnen realiseren. Dat geldt voor onze schoonmaakmedewerkers, maar ook voor alle andere collega’s. Ook voor mij. Wat ik zelf doe om lekker te werken? Ik sta altijd achter mijn bureau en hou vakliteratuur bij. Je moet blijven leren, vind ik. Verder ga ik zoveel mogelijk naar buiten om rust te nemen en van de natuur te genieten. Daarnaast plan ik geregeld intervisiemomenten om te sparren met collega’s.

Je ziet het: het is voor iedereen anders wat hij of zij nodig heeft om gezond en met plezier te blijven werken. Als we als Gom én medewerker samen hieraan werken, ben ik ervan overtuigd dat we samen blij worden van het resultaat!

Aura Groen, directeur HR Gom

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen