De ambities waarmaken bij Essent

‘Dit is de beste werkplek van Nederland!’ Het is het eerste wat een bezoeker ziet in de hal van het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch: het zuiltje met de Winning Workplace Award van vastgoedbeheerder JLL. Het is in ieder geval een bijzonder gebouw. In de hal is goed te zien hoe het oude pand en de nieuwbouw met elkaar zijn versmolten. De vele gaanderijen die de twee bouwdelen met elkaar verbinden vormen een schitterend lijnenspel, rond het middaguur nog eens extra geaccentueerd door al die medewerkers die via deze opengewerkte gangen op weg zijn naar het restaurant, de bistro, het terras, een lunchbijeenkomst in het vergadercentrum of naar buiten. Energielabel A kreeg het vernieuwde pand bij de oplevering, en de site van het bedrijf meldt trots dat het energieverbruik sindsdien met nog eens 21 procent is teruggedrongen. Met dat alles maakt Essent ook in eigen huis zijn propositie waar: het bedrijf wil namelijk niet zomaar een energieleverancier zijn, maar klanten helpen hun thuis comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Number one employer

De circa 2.500 medewerkers van Essent werken in een open en informele sfeer die een dynamisch en inspirerend werkklimaat biedt. Het is vastgelegd in een van de zes maatschappelijke speerpunten van het bedrijf. De facilitaire dienstverlening speelt daarin een grote rol, beaamt hoofd Essent Facility Services Jan klein Goldewijk. Maar de dienstverlening kon wel wat beter, voegt hij er meteen aan toe. ‘De Winning Workplace Award is uitgereikt in 2013. Sindsdien is er binnen Essent heel sterk op kosten gestuurd, ook in de facilities. Dat heeft zijn effect gehad op de kwaliteit van de dienstverlening. Het is de reden waarom het bedrijf in 2015 een nieuwe visie op de facilitaire dienstverlening heeft geformuleerd. Kosten zullen altijd belangrijk blijven, maar we willen nu ook weer gaan werken aan de kwaliteit. Moederbedrijf innogy SE wil the number one employer zijn, bij Essent willen we a great place to work zijn, dan moeten we dat ook waarmaken. En daar is nog veel in te doen.’
Jan Klein Goldewijk
Essent en Facilicom zijn er nu sámen verantwoordelijk voor dat de facilitaire dienstverlening goed is en dat de kwaliteit omhoog gaat

Een beetje de grip kwijt

Essent was een beetje de grip op de facilities kwijtgeraakt. Daarom is afscheid genomen van de maincontractor die er tien jaar werkzaam was en zijn alle contracten nu weer in eigen beheer. ‘We willen zelf weer beslissen met welke dienstverleners we in zee gaan en wat voor dienstverlening we van ze verlangen. Dat heeft als voordeel dat we ook meer betrokken zijn bij onze leveranciers en bij de mensen op de vloer.’ Alle grote contracten zijn opnieuw aanbesteed en zijn de afgelopen maanden ingevuld door nieuwe aanbieders. De afdeling Essent Facility Services is geheel vernieuwd. ‘Met deze nieuwe manier van werken hebben we immers mensen nodig met een andere expertise, mensen die de kennis en kunde hebben om dienstverleners goed aan te sturen.’ Zelfs Jan klein Goldewijk is onderdeel van de vernieuwing. ‘Ik ben hier op 1 juli 2016 begonnen, dezelfde dag dat Facilicom is gestart.’ Hij kan de essentie van alle veranderingen in één zin samenvatten: ‘Essent en Facilicom zijn nu sámen verantwoordelijk ervoor dat de facilitaire dienstverlening goed is en dat de kwaliteit omhoog gaat.’

Duurzame energie, energiemanagement en comfort

Essent is onderdeel van innogy SE, een nieuw bedrijf dat is voorgekomen uit RWE. Binnen innogy zijn de activiteiten samengebracht in duurzame energie, de elektriciteitsnetwerken en de bedrijven die aan consumenten leveren. Net als innogy zet ook Essent steeds sterker in op groene stroom en gas, energiemanagement en het bieden van comfortverhogende producten en diensten zoals isolatie, zonnepanelen en intelligente thermostaten. Essent is in Nederland ook actief onder de naam energiedirect.nl. Samen hebben ze zo’n 2,5 miljoen klanten en een jaaromzet van iets meer dan 4 miljard euro.

Kwaliteitsimpuls

De beweging die is gemaakt ziet hij niet als een stap terug. ‘Het gaat er niet om of we hiermee een stap vooruit of achteruit zetten. Essent is in die tien jaar gewoon veranderd, en kiest daarom nu voor een andere manier om de facilities in te richten. Het is wel zo dat we vinden dat er een kwaliteitsimpuls nodig is. En dat komt heel mooi samen met deze verandering.’ De inbreng van Facilicom is, waar het gaat om de inzet van mensen, relatief klein. Van de circa 60 facilitaire medewerkers die door leveranciers worden ingezet, zijn er maar vier afkomstig van Facilicom: een facility coördinator, een hospitality manager en twee handymen. Dat had Essent misschien ook nog wel naar zich toe kunnen trekken. Jan Klein Goldewijk: ‘Nee, dat zou in mijn ogen geen toegevoegde waarde hebben. Facilicom biedt kennis uit de markt, leert van best practices op andere locaties, en heeft bijvoorbeeld al een servicedesk. Het zou mij veel tijd en geld kosten als ik dat allemaal zelf zou moeten gaan halen en organiseren. De kennis en kunde die we bij Facilicom inkopen is ook nog eens schaalbaar: hebben we minder of meer nodig, dan kan dat makkelijk aangepast.’

Pleitbezorger voor het creëren van groene welvaart

Het was niet onverwacht, maar baarde toch veel opzien: bedrijven die de overheid oproepen om de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te omarmen en een hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Het initiatief is van Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam, maar de zogeheten Transitiecoalitie weet zich inmiddels gesteund door een groeiende groep Nederlandse ondernemingen, waaronder bouwbedrijven, verzekeraars, banken en energiebedrijven als Essent. In de oproep van eind oktober 2016 vragen de bedrijven om een heus Deltaplan waarin niet alleen het pad wordt vastgelegd voor de einddoelen die in 2050 moeten zijn bereikt, maar ook voor het vaststellen van concrete tussendoelen die al in 2030 en 2040 moeten zijn gerealiseerd. ‘De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren.(-) Burgers, overheden en bedrijven moeten tempo maken en forse inspanningen leveren. De energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. In de visie van de Transitiecoalitie is daarvoor een ondernemende staat nodig, die ruimte maakt voor de markt. Een meerjarig, robuust beleidskader is essentieel voor een snelle en succesvolle uitvoering.’

Integraal samenwerken

Facilicom werkte al voor Essent: Trigion was verantwoordelijk voor de receptiediensten. Maar Trigion heeft het contract moeten inleveren, want Essent wil niet dat de managing agent de dienstverlening invult met eigen bedrijven. ‘We willen heel zeker weten dat er geen belangenverstrengeling is. Ik weet wel dat Facilicom garandeert dat ze eigen bedrijven niet zullen bevoordelen, maar hier intern zou dat toch anders voelen. We willen geen gedoe, we willen de lijnen heel zuiver houden.’ Facilicom stuurt nu dus een baaierd van leveranciers aan, en het is aan de managing agent om van die 23 partijen één team te maken. ‘Facilicom is gekozen omdat het bedrijf naar eigen zeggen heel goed in staat is om een team integraal te laten samenwerken. Daar reken ik op: we willen weer echt toegevoegde waarde gaan bieden als facilities, dat is ook de opdracht die ik heb gekregen. Essent heeft bijvoorbeeld een heel sterke focus op gezondheid, daar willen we als facilities aan bijdragen. Met heel voor de hand liggende zaken als gezond eten en staand kunnen werken, maar ook met een prettig gebouw waar mensen comfort ervaren en zich prettig voelen. Dat moet in alle aspecten van de facilities naar voren komen. Daar moet je dus integraal naar kijken. Dan heb je een partij nodig die integraal denkt, een partij als Facilicom.’

Coachen in hospitality

De nieuwe cateraar speelt veel meer in op gezondheid, een belangrijk thema binnen Essent. De schoonmakers die altijd op de achtergrond opereerden, zijn nu zichtbaar aanwezig. De handymen lopen regelmatig floorchecks en zijn dan direct aanspreekbaar. Ook de facility coördinator en de hospitality manager van Facilicom komen veel op de vloer, waarmee ze niet alleen een aanspreekpunt zijn voor pandbewoners maar ook facilitaire medewerkers on the job kunnen ondersteunen en coachen in hospitality, dat andere sterke punt waar Facilicom op is geselecteerd. ‘Als facilitaire dienstverleners een gezicht krijgen, gaat de beoordeling vaak al meteen omhoog. Facilitaire mensen hebben altijd de neiging om achter de schermen te opereren, en dat is jammer, want zichtbaarheid zorgt voor een toegevoegde waarde en draagt bij aan de beleving, dus daar hecht ik sterk aan. Als Facilicom dan ook nog eens overal hospitality doorheen weet te vlechten, zoals bij de aanbesteding is beloofd, dan kunnen we grote stappen zetten.’

Echte samenwerking

Er is veel te winnen, weet hij. ‘Ik kom natuurlijk van buiten, ik kijk met een frisse blik. Voor de mensen die hier werken is wat we nu bieden de standaard, voor hun is dit al een 7, terwijl ik nog behoorlijk wat mogelijkheden zie voor verbetering. Als ik het op een 7 weet te krijgen in mijn beleving, is het voor de bewoners al een 8. Dus alleen al met het hier naar een gewoon goed niveau te krijgen, kunnen we veel wow’s creëren, dat maakt deze uitdaging ook zo leuk. Dat lukt me natuurlijk niet zonder Facilicom, maar het lukt Facilicom ook niet zonder een goede inbreng van mijn afdeling. We moeten hier niet alleen in de uitvoering één team creëren, ik zou ook heel graag zien dat er een teamverband ontstaat tussen Essent Facility Services en Facilicom. Partijen spreken vaak KPI’s af, maar dat is eenrichtingsverkeer: daarin is alleen vastgelegd waar een leverancier aan moet voldoen om de opdrachtgever optimaal te ontzorgen. Het is ook belangrijk om na te denken waar de facilitaire afdeling aan moet voldoen om de leverancier optimaal te ondersteunen. Het moet twee kanten op gaan, ook als het gaat om het uiten van kritiek: ik wil niet alleen kritiek geven op Facilicom, ik ontvang ook graag kritiek. Dan krijgt je echte samenwerking.’  

Gerelateerde artikelen

Door facilitaironline.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen